Ενδο-ευρωπαϊκή νεανική κινητικότητα – Μετανάστευση στην εποχή της οικονομικής κρίσης

Περιγραφή

Με διεπιστημονική οπτική και διεθνικό προσανατολισμό ο συλλογικός αυτός τόμος είναι αποτέλεσμα ερευνητικού σεμιναρίου που είχε ως σκοπό την υποστήριξη της έρευνας για την ενδο-ευρωπαϊκή μετανάστευση και κινητικότητα στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Εστιάζει στα χαρακτηριστικά της κινητικότητας των νέων ανθρώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε θεσμικά ζητήματα σε σχέση με τη νομολογία των εθνικών κρατών αλλά και του διεθνούς δικαίου που διέπουν αυτήν την κινητικότητα ιδιαίτερα αναφορικά με την πολιτειότητα/ιθαγένεια και την απόδοσή της από τα διάφορα κράτη μέλη. Στοχεύει μέσα από μία διεπιστημονική και αιχμηρή συζήτηση για τις πολιτικές και πρακτικές της Ε.Ε. να εστιάσει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ευρωπαϊκή κινητικότητα και μετανάστευση μειώνει ή επιδεινώνει τις ανισότητες στην αγορά εργασίας από περιοχή σε περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που σχετίζονται με το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain). Στοχεύει να προβληματίσει σε σχέση με το ζήτημα της «δεύτερης γενιάς» μεταναστών στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. με σκοπό να στρέψει την έρευνα προς την μελέτη της κινητικότητας/μετανάστευσης των νέων εντός της Ε.Ε., την έξαρση της κοινωνικής βίας που συνδέεται με τη μετανάστευση, και τη μελέτη των κοινωνικών δεικτών για την αποτίμηση και τον έλεγχο των επιπέδων ανοχής στην κοινωνική και καθημερινή ζωή. Τέλος, επιχειρεί να εξετάσει την επίδραση της κινητικότητας και της ακούσιας μετανάστευσης στη διαδικασία ταυτοποίησης των νέων ανθρώπων ως Ευρωπαίων.

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Μιχαήλ Δόμνα, Χρήστου Αναστασία
Εκδότης: Σταμούλης Αντ.
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 960-953-387-4
Σελίδες: 382
Σχήμα: 21×14
Κατηγορίες: Ελλάς – Κοινωνική πολιτική, Μετανάστευση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 15.98 €