Εμπράγματο δίκαιο

Περιγραφή
Οι κανόνες του Εμπράγματου Δικαίου του Αστικού Κώδικα διατυπώθηκαν με βάση το προϊσχύον δίκαιο και τους αλλοδαπούς Κώδικες που αποτέλεσαν πρότυπο για τον Αστικό Κώδικα. Κατά το διαρρεύσαν διάστημα θεωρία και νομολογία διαμόρφωσαν το ζωντανό Εμπράγματο Δίκαιο της Χώρας μας, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και απαλλαγμένο από αλλοδαπές επιδράσεις, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για καθαρά Ελληνικό Εμπράγματο Δίκαιο.
Το Ελληνικό αυτό Εμπράγματο Δίκαιο ερευνάται στο παρόν έργο, ο πρώτος τόμος του οποίου τίθεται στη διάθεση των Ελλήνων νομικών.
Στόχος του γράφοντος είναι η έρευνα του Εμπράγματου Δικαίου με βάση την αξιολογική στάθμηση των συμφερόντων και η παρουσίαση ενός δυναμικού συστήματος που θα ικανοποιεί -στο μέτρο του δυνατού- τις ανάγκες του θεωρητικού ερευνητή, του πρακτικού ερμηνευτή και του φοιτητή. Και η προσπάθεια αυτή συνοδεύεται από την ελπίδα, ότι ο στόχος αυτός (μπορεί να) έχει επιτευχθεί. Είθε ο αναγνώστης να διαπιστώσει, τουλάχιστον με την επιείκεια που τον διακρίνει, πως η ελπίδα αυτή δεν έμεινε μόνο ελπίδα.
Η δομή του έργου ακολουθεί τη δομή του Εγχειριδίου Εμπράγματου Δικαίου, το οποίο – ανατυπούμενο – κυκλοφορεί από το έτος 1983. Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία και τη νομολογία είναι περιορισμένες, ώστε να μην επιβαρυνθεί η έκταση του έργου, συγχρόνως όμως είναι επαρκείς για την πλήρη ενημέρωση του αναγνώστη. Με το εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο και το ευρετήριο νόμων το έργο καθίσταται περισσότερο εύχρηστο.

Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Επιμελητής: Σπυριδάκης Μ. Ι.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2001
ISBN: 960-15-0511-3
Σελίδες: 419
Τόμος: 1
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.95 €