Εμπορική νομοθεσία

Περιγραφή
Η παρούσα συλλογή νομοθεσίας, που αποτελεί την δ΄ έκδοση του «Εμπορικού Νόμου και της Εμπορικής Νομοθεσίας» – η οποία αρχικά είχε εκδοθεί το 1998 -, είναι βελτιωμένη και πιο συστηματικά δομημένη. Όλα τα νομοθετήματα που εμπεριέχει (νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικές διατάξεις) είναι ταξινομημένα σε θεματικές ενότητες και υποενότητες. Η Εμπορική Νομοθεσία είναι κωδικοποιημένη και ενημερωμένη μέχρι και τους νόμους 2992/2002, 3043/2002, 3049/2002, 3057/2002 και 3066/2002. Τα πλεονεκτήματα του έργου συνίστανται αφενός στην έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση των κειμένων των νόμων με κάθε νέα νομοθετική τροποποίηση και αφετέρου στη συστηματοποιημένη παράθεσή τους κατά ειδικότερη θεματική ενότητα του εμπορικού δικαίου. Ειδικότερα η κωδικοποίηση απαρτίζεται από 11 ευρύτερους θεματικούς κύκλους που περιλαμβάνουν την επιμέρους νομοθεσία (συνολικά 170 νομοθετήματα) και οι οποίοι είναι: 1) Εμπορικός Νόμος, 2) Έμποροι, Εμπορικές πράξεις, Επιχειρήσεις (Εμπορική Λογιστική και Ελεγκτική, Επιμελητήρια, Εμπορικές μισθώσεις, Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων), 3) Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Ανταγωνισμός (Σήματα, Ευρεσιτεχνία, Υποδείγματα χρησιμότητας, Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, Διεθνής Ένωση προς προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός), 4) Εταιρίες (Νομικά πρόσωπα & εταιρίες, Προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, ΑΕ, Ειδικοί εταιρικοί τύποι, Συνεταιρισμοί), 5) Πτώχευση & Εξυγίανση (Πτώχευση, Εξυγίανση, Ιδιωτικοποίηση – Αποκρατικοποίηση – Μετοχοποίηση), 6) Αξιόγραφα & Άυλοι Τίτλοι (Επιταγή, Συναλλαγματική και γραμμάτιο εις διαταγήν, Ανώνυμα αξιόγραφα, Άυλοι τίτλοι Δημοσίου), 7) Εμπορικές Συμβάσεις (Προστασία καταναλωτή, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις συναλλαγές, Συμβάσεις μεσολαβητικών υπηρεσιών, Συμβάσεις παρακαταθήκης, Leasing, Factoring, Αλληλόχρεος λογαριασμός, Μεταφορές οδικές – σιδηροδρομικές – αεροπορικές), 8) Τραπεζικές Συμβάσεις & Τράπεζες (Οργάνωση και εποπτεία τραπεζών, Τραπεζικές συναλλαγές), 9) Χρηματιστήρια & Κεφαλαιαγορά (Εποπτεία Κεφαλαιαγοράς, Διαμεσολαβητές Κεφαλαιαγοράς, Ευθείες συναλλαγές με το κοινό, ΧΑΑ και Χρηματιστηριακές συναλλαγές, Εκδότες των τίτλων, Θεσμικοί επενδυτές), 10) Ασφαλιστικό Δίκαιο (Συμβάσεις ασφάλισης, Ασφαλιστική επιχείρηση και βοηθητικά πρόσωπα) και 11) Ναυτικό Δίκαιο (ΚΙΝΔ, Ναυτική Επιχείρηση και Εφοπλιστής, Το πλοίο και τα ναυπηγήματα, Συμβάσεις εκμεταλλεύσεως πλοίου, ναύλωση, μεταφορά επιβάτη, Ναυτικά ατυχήματα, ναυάγια, ρυμούλκηση και ρύπανση).

Συγγραφέας : Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Ν. 1930-2007, Μηνούδης Μιχαήλ Γ., Σωτηρόπουλος Γεώργιος Δ.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2004
ISBN : 960-272-174-Χ
Σελίδες : 2174
Σχήμα : 21χ14
Κατηγορίες : Εμπορικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 67.50 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.