Ελληνογερμανικό νομικό γλωσσάρι Ι – Αστικό δίκαιο

Περιγραφή

Το νομικό γλωσσάρι Ι Αστικό Δίκαιο είναι δομημένο κατά τις διατάξεις του γερμανικού Αστικού κώδικα, χωρισμένο σε ενότητες σύμφωνα με τα κεφάλαια του γερμανικού Αστικού Κώδικα και σε περαιτέρω υποενότητες μέσα σε κάθε κεφάλαιο ανάλογα με την εννοιολογική τους σημασία. Με ξεχωριστό κεφάλαιο εισαγωγής που περιέχει τις γενικότερες έννοιες του Δικαίου, όπως και ειδικό κεφάλαιο με στοιχεία από την Πολιτική Δικονομία. Με παραδείγματα μέσα από το Νόμο, ξεχωριστό κεφάλαιο με νομικά έγγραφα του Αστικού Δικαίου, ένα για κάθε βιβλίο του Αστικού Κώδικα (δικόγραφα κα) από την κάθε χώρα, σε αντιπαραβολή μεταξύ τους, με επεξηγήσεις όπου υπάρχει απόκκλιση από την έννοια στην μετάφραση, προκειμένου να αντιστοιχεί στην ίδια νομική σχέση. Με ξεχωριστό κεφάλαιο με επίσημα πιστοποιητικά από τις δύο χώρες. Με αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου, όπου ανευρίσκονται όλες οι έννοιες.

Συγγραφέας: Νανάκη Ελένη
Εκδότης:
Έτος έκδοσης: 2016
ISBN: 960-93-4927-7
Σελίδες: 456
Τόμος: 1
Σχήμα: 17×24
Κατηγορίες: Δίκαιο – Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά

Τιμή σε ιστοσελίδες: 34.20 €