Εκκλησιαστικών και πολιτικών των εις δώδεκα βιβλίων Η΄ Θ΄ και Ι΄ ήτοι Τα μετά την άλωσιν (1453-1789)

Περιγραφή
Η επίτομη έκδοση περιλαμβάνει τρία από τα δώδεκα βιβλία της χρονογραφίας του Αθανασίου Κομνηνού Υψηλάντου (ιατροφιλοσόφου από το Φανάρι της Κωνσταντινούπολης και από το 1768 Μέγα Σπαθάριου του Ηγεμόνα της Βλαχίας Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα), που ξεκινά από τους χρόνους του Ιουλίου Καίσαρα. Τα μετά την ‘Αλωσιν εξιστορούν τα σημαντικότερα γεγονότα του νέου ελληνισμού, από την πατριαρχία του Γεννάδιου Σχολάριου έως την πατριαρχία του Προκοπίου από Σμύρνης (1785-1789). Η αναστατική έκδοση περιλαμβάνει και εκλογές από το δωδέκατο βιβλίο με σύντομα βιογραφικά στοιχεία των Ελλήνων λογίων και ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας (έως το 1789). Ο Υψηλάντης αναφέρεται καταλεπτώς και με τη διεισδυτική ματιά ενός πολιτικού αξιωματούχου, συγχρόνου των γεγονότων, στις πράξεις των Οικουμενικών Πατριαρχών και των Οθωμανών Σουλτάνων, στα στρατιωτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο στις ελληνικές χώρες (όπως η άλωση του Χάνδακα) αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη (Ρωσία, Αυστρία), που επηρέασαν τον ελληνισμό. Η έκδοση συνοδεύεται από αναλυτικό ευρετήριο ονομάτων.

Συγγραφέας: Υψηλάντης Αθανάσιος – Κομνηνός
Επιμελητής: Γερμανός Αφθονίδης Αρχιμανδρίτης
Εκδότης: Καραβία Δ. Ν. – Αναστατικές Εκδόσεις
Έτος έκδοσης: 1972
ISBN:
Σελίδες: 926
Σχήμα: 25χ18
Κατηγορίες: Κωνσταντινούπολη – Ιστορία, Ιστορία – Ελληνισμός της διασποράς
Σειρές: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών

Τιμή σε ιστοσελίδες: 79.88 €