Εισαγωγή στις ψηφιακές βιβλιοθήκες


Περιγραφή
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αφορούν την οργάνωση, διαχείριση και πρόσβαση της ψηφιακής πληροφορίας, με οτιδήποτε περιεχόμενο και από οποιαδήποτε μορφή φορέα. Η πληροφορία που αναζητά ένας χρήστης κατά κανόνα υπάρχει κάπου διαθέσιμη ψηφιακά – αλλά το πρόβλημα είναι να την εντοπίσει όταν τη χρειάζεται.
Καθώς σήμερα η ηλεκτρονική δημοσίευση έχει γίνει πιο εύκολη και χωρίς πάντα να περνά από διαδικασία επιλογής ή τα καθιερωμένα στάδια κρίσης, όπως τους εκδότες η διαθέσιμη ποσότητα της ψηφιακής πληροφορίας, και η ανομοιογένειά της, έχουν αυξηθεί τρομακτικά. Επιπλέον η ψηφιοποίηση κάνει διαθέσιμο μεγάλο μέρος προϋπάρχουσας, πολιτιστικής κυρίως, πληροφορίας.
Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες διαπραγματεύονται θέματα επιλογής, οργάνωσης, εξειδικευμένης αναζήτησης και παρουσίασης της πληροφορίας στους χρήστες, με παρόμοιο τρόπο που κάνουν οι συμβατικές βιβλιοθήκες για το συμβατικό υλικό. Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται πιο αναλυτικά θέματα που αφορούν τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας, ψηφιοποίηση υλικού δημιουργία, παραδείγματα, αρχιτεκτονική και ορισμούς ψηφιακών βιβλιοθηκών, ψηφιακές βιβλιοθήκες πολυμέσων, πνευματικά δικαιώματα και αυτοματοποίηση διαδικασιών στις ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Ας σημειωθεί ότι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δεν είναι το ίδιο με τον Ιστό, παρότι συνήθως μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες μέσω των εργαλείων του Ιστού. Σε αντίθεση με τον Ιστό, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες το περιεχόμενο είναι περισσότερο δομημένο, έχει εξατομικευμένη και λειτουργική διεπαφή, είναι μόνιμο και εγκυρότερο, καθώς σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη το περιεχόμενο έχει περάσει κάποια στάδια κρίσης και είναι ελεγμένο και χρήσιμο.

Συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-387-904-5
Σελίδες: 260
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Βάσεις δεδομένων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 20.92 €