Εισαγωγή στην πληροφορική

Περιγραφή
Αναγκαστικά η μάθηση στο μέλλον θα σχετίζεται περισσότερο με τη δεξιότητα ανεύρεσης και αξιοποίησης της γνώσης και λιγότερο με την ικανότητα αποστήθισής της. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έχουν τον πρώτο λόγο οι τεχνολογίες της πληροφορικής. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να έχουν μόνο τη δυνατότητα και τα κίνητρα αλλά και την “υποχρέωση” να μπορούν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και στον επαγγελματικό και στον ιδιωτικό βίο τους.
Στις μέρες μας η μονοπώληση της πληροφορίας αποτελεί ισχυρότατο όπλο άσκησης εξουσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι νέες μορφές επικοινωνίας τείνουν να δημιουργήσουν μια νέα “κοινή γνώμη” μέσα σε μια νέα “κοινωνία πολιτών”, η τελευταία μπορεί κάλλιστα να εξαρτάται από τους ιδιώτες της, τους προμηθευτές της πληροφόρησης. Η γνώση πρέπει να αναγνωριστεί και να προστατευτεί νομικά ως αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό.Ο Βασίλης Αναστασόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1958. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Φυσική στο ίδιο πανεπιστήμιο, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, οι μετατροπείς υπερδειγματοληψίας, η αναγνώριση αντικειμένων, η επεξεργασία σημάτων υπερύθρου και radar και η σύνθεση αποφάσεων. Έχει 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις και έχει συγγράψει 4 βιβλία.
Στα διδακτικά του καθήκοντα περιλαμβάνονται μαθήματα στα πλαίσια του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Φυσικής, όπως η εισαγωγή στην πληροφορική, τα Windows NT, οι γλώσσες προγραμματισμού FORTRAN και C++, ο προγραμματισμός σε Windows με C++, οι ηλεκτρονικές μετρήσεις, τα αναλογικά ηλεκτρονικά, τα ψηφιακά ηλεκτρονικά, η ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας και η αναγνώριση προτύπων. Είναι μέλος του ΙΕΕΕ και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Συγγραφέας: Αναστασόπουλος Βασίλης, Σκόδρας Αθανάσιος
Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα
Έτος έκδοσης: 2001
ISBN: 960-393-906-4
Σελίδες: 269
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.24 €