Εισαγωγή στην εκτίμηση των ακινήτων και μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών

Περιγραφή
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας στην εξειδίκευση επιστημόνων, σε βασικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Εκτιμητικής και του Real Estate.
Οι Έλληνες επιστήμονες που εργαζονται σήμερα ως Εκτιμητές ή έχουν εμπειρική κατάρτιση ή έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Πανεπιστημιακά Τμήματα που απονέμουν τίτλους σπουδών στο Real Estate. Ενώ, το μόνο προς το παρόν μεταπτυχιακό τμήμα που υπάρχει στη χώρα μας για εξειδίκευση στην Εκτιμητική και το Real Estate είναι το μεταπτυχιακό τμήμα με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά» που λειτουργεί από το έτος 2004 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές του παραπάνω μεταπτυχιακού τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στους οποίους διδάσκω μαθήματα σχετικά με την εισαγωγή στην Εκτιμητική Επιστήμη της αγοράς ακινήτων, τις μεθόδους αποτίμησης της αξίας των ακινήτων και Εκτιμητικά Πρότυπα ακινήτων. Επίσης, το βιβλίο απευθύνεται στα στελέχη των Εκτιμητικών Επιχειρήσεων και ΤραπεΖών που ασχολούνται με εκτιμήσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, σε κτηματομεσίτες, σε πτυχιούχους Α. Ε. Ι. /Τ. Ε. Ι. Πολυτεχνικών, Οικονομικών ή άλλων Σχολών που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους ή να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο της Εκτιμητικής και του Real Estate, ώστε να ασχοληθούν, εφόσον το επιθυμούν, ως εκτιμητές ακινήτων, με τη διαχείριση και αξιολόγηση ακινήτων, με επενδύσεις σε ακίνητα, με αποτιμήσεις μετοχών και επιχειρήσεων, με τα Λογιστικά Εκτιμητικά Πρότυπα που απαιτούν, εκτός των άλλων την αποτίμηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, κ.τλ.
Ομοίως, το βιβλίο αυτό θα φανεί πολύ χρήσιμο σε όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, που γίνονται από ειδικό φορέα, προκειμένου να γίνουν πιστοποιημένοι εκτιμητές.
[…]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)Ο Πέτρος Κιόχος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Τμήμα με κατεύθυνση «Στατιστικές μέθοδοι στην Κτηματαγορά» του Στατιστικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα μαθήματα: «Εισαγωγή στην εκτιμητική επιστήμη της αγοράς ακινήτων – Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας αυτών» και «Εκτιμητικά πρότυπα ακινήτων».
Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας.
Επίσης διετέλεσε:
– Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οικονομετρικού Ινστιτούτου.
– Ιδρυτικό μέλος, Αντιπρόεδρος και Δευθυντής Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής.
– Διευθυντής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά και Αντιπρόεδρος στο Κέντρο Ερευνών του ιδίου ΤΕΙ επί μία εξαετία.
– Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Πιστοποίησης Επαγγελμάτων και ασχολήθηκε με την σύνταξη του κανονισμού Πιστοποίησης Εκτιμητών της Pr Cert Hellas.
– Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής που είχε συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη διαχείριση και αξιολόγηση των Δημοσίων και Ανταλλαξίμων κτημάτων.
– Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη δημιουργία δεικτών μεταβολής αξιών ακίνητης περιουσίας στην περιφέρεια Αττικής.
– Διευθυντής Σύνταξης και ιδιοκτήτης του επιστημονικού περιοδικού «Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας», το οποίο αναφέρεται στις βιβλιογραφικές αναφορές American Economics Association και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.
– Τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
– Αντιπρόεδρος της Ένωσης Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
– Μέλος της Συγκλήτου, της Επιτροπής Ασύλου και του Κέντρου Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
– Έχει οργανώσει ως διευθυντής σπουδών πολλά μακροχρόνια και βραχυχρόνια προγράμματα εξειδίκευσης στην μεθοδολογία εκτίμησης ακινήτων, εξειδίκευσης εργοληπτών και μεσιτών ακινήτων.
– Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εκτιμητικής Εταιρίας Kyros Appraisal
– Τακτικό μέλος της επιτροπής για τον τιμάριθμο κόστους ζωής στη χώρα μας από το έτος 1977-1994.
Έχει λάβει μέρος σε 42 διεθνή και εθνικά συνέδρια και δεκάδες ημερίδες και έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες.
Έχει διδάξει διάφορα μαθήματα στη Σχολή Ικάρων, στο ΤΕΙ Πειραιά, στη Σχολή Ευελπίδων, στην Ανωτέρα Σχολή του ΟΤΕ, στη Στατιστική Σχολή της Α.Β.Σ.Π., στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και σε μεταπτυχιακό τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με αγγλικό πανεπιστήμιο.

Συγγραφέας : Κιόχος Πέτρος Α.
Εκδότης : Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης : 2010
ISBN : 960-631-758-7
Σελίδες : 358
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Ακίνητα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.44 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.