Ειδικό ενοχικό δίκαιο

Περιγραφή
Τα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν από την 1η έκδοση του παρόντος τόμου υπήρξαν πλούσια σε βιβλιογραφία, νομολογία αλλά και νομοθετικές παρεμβάσεις που άπτονται της ύλης αυτού και κατέστησαν αναγκαία την 2η έκδοσή του, ενσωματώνοντας περισσότερες από 2.000 νέες αποφάσεις.
Ο συγγραφέας πραγματεύεται σε βάθος τα σημαντικότερα από θεωρητική και πρακτική άποψη κεφάλαια του Ειδικού Μέρους του Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα, όπως είναι οι μικτές συμβάσεις, η δωρεά, η πώληση, ο αδικαιολόγητος πλουτισμός, οι αδικοπραξίες και η καταδολίευση δανειστών καθώς και ζητήματα του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου που ρυθμίζονται με ειδικά νομοθετήματα, όπως η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων (άρθρ. 6 ν. 2251/1994), η ευθύνη από διακινδύνευση καθώς και εκτενείς αναπτύξεις για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Σύμβασης της Βιέννης – ν. 2532/1997).
Η μέθοδος παρουσίασης της ύλης, η εκτενής διαπραγμάτευση των επιμέρους θεμάτων, οι εννοιολογικές και άλλες αναλύσεις, τα παραδείγματα, η κριτική παρακολούθηση των εξελίξεων στη νομολογία και στην (ελληνική και αλλοδαπή) βιβλιογραφία, η υποστήριξη νέων απόψεων καθώς και η ενίσχυση παλαιών με νέα δογματικά επιχειρήματα, καθιστούν το έργο αυτό απαραίτητο για την κατανόηση και αντιμετώπιση δυσχερών προβλημάτων της καθημερινής πρακτικής εφαρμογής του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου και παρέχουν ταυτόχρονα τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων που θα ανακύψουν στο μέλλον.

Συγγραφέας: Κορνηλάκης Πάνος Κ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-445-860-4
Σελίδες: 803
Τόμος: 1
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ενοχικό δίκαιο
Σειρές: Juris Prudentia

Τιμή σε ιστοσελίδες: 61.10 €