Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως

Περιγραφή
Επενδυτικές αποφάσεις: πώς λαμβάνονται και ποιες είναι οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης (εσωτερικές – εξωτερικές), που μπορεί μια επιχείρηση να ενεργοποιήσει κατά την εξέλιξη της οικονομικής της ζωής;
Απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα θα βρείτε στο παρόν σύγγραμμα όπου περιγράφονται μεταξύ άλλων λεπτομερώς τα βασικά κίνητρα που ωθούν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις / ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών και οι τρόποι που αυτές υλοποιούνται, ο οικονομικός προγραμματισμός και η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης (financial planning), η λήψη βραχυπρόθεσμων επενδυτικών αποφάσεων σε καθεστώς κινδύνου, η διαμόρφωση κατάλληλης πολιτικής στη διαχείριση του κεφαλαίου κινήσεως μιας επιχείρησης για τη διασφάλιση της αδιάπτωτης ανάπτυξης (sustainable growth), η διαχείριση κινδύνων μιας επιχείρησης (risk management), η πιστοδοτική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οι ειδικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και η χρηματοδότηση της ανάπτυξης μιας επιχείρησης μέσω δικτύου (franchising).
Περισσότερες από 100 εφαρμογές που επιλύονται, πίνακες και ειδικα παραρτήματα με θεσμικές ή τεχνικές πληροφορίες, καθώς και πολλές μελέτες περιπτώσεων συνδυάζονται με σκοπό να διευκολύνουν την ορθή λήψη χρηματοδοτικών αποφάσεων, αλλά και τη διδασκαλία της.Ο Ιωάννης Αποστολόπουλος είναι διευθυντής στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑbank) η οποία ανήκει σήμερα στον Όμιλο Πειραιώς. Παράλληλα είναι εντεταλμένος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικούς Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει το μάθημα «Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως». Μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Strathchyde στη Μεγάλη Βρετανία, απ’ όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Υπήρξε εμπνευστής και υλοποίησε την κατασκευή της πρώτης Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ) στην Ελλάδα. Διετέλεσε και διατελεί μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων επιχειρήσεων στον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας όπως χαλυβουργία, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταλλεία και ειδικότερα στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, στον οποίο άλλωστε έχει απασχοληθεί και στο παρελθόν, ως touble shooter. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε σχεδόν μια δεκαετία στον χώρο των ιδιωτικοποιήσεων, συγχωνεύσεων-εξαγορών επιχειρήσεων και στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ΕΤΒΑ που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και τρίτων θεσμικών επενδυτών. Σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο των μελετών και των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της τράπεζας περιλαμβανομένης και της διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων. Έχει εκπονήσει πολλά επιχειρηματικά σχέδια και μελέτες αναδιάρθρωσης χρεών και επαναπροσδιορισμού στόχων και διαδικασιών σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα οκτώ βιβλία και πολλά άρθρα σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, περιφερειακής ανάπτυξης και θαλάσσιων μεταφορών.

Συγγραφέας : Αποστολόπουλος Ιωάννης Ν.
Εκδότης : Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2012
ISBN : 960-351-902-2
Σελίδες : 1027
Σχήμα : 25χ21
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση , Οικονομική επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 77.85 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.