Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

Περιγραφή
Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Αναλυτικά, παρουσιάζονται οι τρόποι οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, τα Κεντρικά όργανα του Κράτους, τα Περιφερειακά όργανα του Κράτους και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (όπου και έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που επέφερε ο Ν 3852/2010 για τον Καλλικράτη) . Τέλος σε ξεχωριστό κεφάλαιο εξηγείται το μόρφωμα των Δημόσιων Νομικών Προσώπων Ειδικών Σκοπών και ερμηνεύονται οι αρχές τους και οι κατηγορίες τους. Συγκεκριμένα τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα Ειδικών Σκοπών διακρίνονται σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και σε εκείνα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως είναι οι δημόσιες εταιρίες, τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας και οι ανάδοχοι “παραχωρηθείσης” δημόσιας υπηρεσίας.Ο Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός.

Συγγραφέας: Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας Π.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-272-883-3
Σελίδες: 304
Τόμος: 2
Κατηγορίες: Διοικητικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €