Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α. όπως έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή
Ο Αριστείδης Θανοκώστας γεννήθηκε στις 06/05/1972 στην Αθήνα. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Οικονομολόγος – Λογιστής Α’ τάξεως, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρακολούθηση μαθημάτων ACCA στο Μanchester Metropolitan University – Μάντσεστερ Αγγλία, παρακολούθηση κατά περιόδους σεμιναρίων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος. Εργασιακή πείρα: Προϋπηρεσία δεκαπέντε ετών στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα με κύριες δραστηριότητες αυτού του διαστήματος στα εξής: Βοηθός λογιστή: Εξωτερικές εργασίες σχετικά με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες και τους πελάτες, χειρόγραφη και σε προγράμματα Η/Υ τήρηση λογιστικών βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, μισθοδοσία. Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής λογιστής (Μέλος του ΣΟΕΛ – ACCA): Εξωτερικός -εσωτερικός έλεγχος, φορολογικός έλεγχος, διαχειριστικός έλεγχος, αποτιμήσεις καθαρής θέσης εταιρειών. Λογιστής (Μέλος ΟΕΕ ): Λογιστική παρακολούθηση και εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών.

Συγγραφέας: Θανοκώστας Αριστείδης Ν.
Επιμελητής: Θανοκώστας Αριστείδης Ν.
Εκδότης: Αρναούτη
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 960-9764-40-7
Σελίδες: 1181
Σχήμα: 24×17
Κατηγορίες: Χρηματοοικονομική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 72.25 €