Δορυφορική γεωδαισία

Περιγραφή
Το βιβλίο πραγματεύεται τα μαθηματικά μοντέλα υλοποίησης σύγχρονων δορυφόρων για την παρακολούθηση δυναμικών και γεωμετρικών συνιστωσών του συστήματος Γη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα επιστημονικά προϊόντα των αποστολών αυτών, που αφορούν πολλές επιστημονικές περιοχές όπως γεωδαισία, γεωφυσική, ωκεανογραφία, επιστήμες περιβάλλοντος.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών, καθώς και σε ερευνητές των προαναφερθέντων επιστημονικών αντικειμένων. Ταυτόχρονα απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό που επιζητά μία τεχνικού χαρακτήρα ενημέρωση για τις σύγχρονες δορυφορικές τεχνικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι από το 2005 πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA), ενός οργανισμού που είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην επιστημονική αξιοποίηση των δορυφορικών συστημάτων και τεχνικών που πραγματεύεται το βιβλίο.
Περιλαμβάνονται οι ενότητες:
– Θεωρία δορυφορικών τροχιών
– Διαστημικός προσδιορισμός θέσης (GPS, SLR, LLR)
– Η μέθοδος των διαδορυφορικών αποστάσεων (CHAMP, GRACE)
– Η μέθοδος της διαστημικής βαθμιδομετρίας (GOCE)
– Διαστημικές εφαρμογές συμβολομετρίας (VLBI)

Συγγραφέας: Τσούλης Δημήτριος
Εκδότης: Ζήτη
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-456-345-9
Σελίδες: 464
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Γεωδαισία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 33.65 €