Διός σύλλεκτροι και τέκνα

Περιγραφή
Ο Δίας σημαίνεται δύναμις της φύσεως και δια των πολλών επιθέτων υποδηλούται το πλήθος των ιδιοτήτων αυτού. Η γνωσιολογική υπονόησις των μύθων περί φάσεως δημιουργίας, περί επιπέδων και λειτουργειών της φύσεως εξυπηρετήθη δια της επινοήσεως των μεταμορφώσεων, ως και των γάμων του Διός μετα του πλήθους των θεαινών ή γυναικών ή συλλέκτρων.
Αβιάστως συμπεραίνεται, οτι η έννοια της μεταμορφώσεως του Διός εις Νέφος, Χιόνα, Χάλαζαν, χρυσήν βροχήν, σημαίνει την επίγνωσιν της μεταβλητότητος των μορφών της ύλης.

Συγγραφέας: Θεολόγος Σημαιοφόρος Α.
Εκδότης: ΡΑΜΑΦΑ – Έλλην Λόγος
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-89384-2-2
Σελίδες: 316
Σχήμα: 23χ16
Κατηγορίες: Ελληνική γλώσσα, Αρχαία, Μυθολογία, Ελληνική – Ερμηνεία και κριτική
Σειρές: Έλλην Λόγος

Τιμή σε ιστοσελίδες: 29.37 €