Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας

Περιγραφή
Το βιβλίο συνδυάζει τη θεωρητική και εμπειρική γνώση του συγγραφέα στο αντικείμενο της Διοίκησης και Οργάνωσης, με έμφαση στο (νέο) Δημόσιο Μάνατζμεντ και ιδιαίτερη ειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας.
Απευθύνεται στους φοιτητές, στους εν δυνάμει επαγγελματίες υγείας, που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις αποτελεσματικής διοίκησης. Ταυτόχρονα, συνιστά εργαλείο κατανόησης της διοίκησης και οργάνωσης για στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των νοσοκομείων, των οργανισμών ή των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.
Ο συγγραφέας ξεκινά με το θεωρητικό πλαίσιο των τελευταίων 100 ετών και προχωρά στην ανάλυση των γενικών αρχών και λειτουργιών της Διοίκησης (σχεδιασμός/προγραμματισμός, οργάνωση/λήψη αποφάσεων, ηγεσία/ανθρώπινο δυναμικό, έλεγχος-αξιολόγηση-δείκτες).
Γίνονται επίσης εκτενείς αναφορές στην ποιότητα, την επικοινωνία και την προώθηση των υπηρεσιών, καθώς και στην πληροφορική, ως βασικά εργαλεία των διοικητικών επιστημών, αλλά και στην επεξήγηση και την εφαρμογή τους στις υπηρεσίες υγείας.
Ειδική αναφορά γίνεται στην οικονομική διαχείριση, κυρίως στον προϋπολογισμό, τα λογιστικά συστήματα, τις προμήθειες και τη διαχείριση υλικών και φαρμάκων. Σε όλα τα κεφάλαια εξετάζονται το διεθνές περιβάλλον και θέματα διοίκησης νοσοκομείων. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από Μελέτη Περίπτωσης, που βοηθά στη σύνδεση θεωρίας και πράξης.Ο Νικόλαος Μ. Πολύζος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. Διδάσκει,
επίσης, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε πολλά νοσοκομεία, ενώ υπήρξε σύμβουλος Διεθνών Οργανισμών. Είναι συγγραφέας βιβλίων, άρθρων και μελετών στον χώρο της Διοίκησης και των Οικονομικών της Υγείας.

Συγγραφέας : Πολύζος Νικόλαος Μ.
Εκδότης : Κριτική
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-218-942-8
Σελίδες : 528
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση , Υγειονομικές υπηρεσίες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 24.84 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.