Διοίκηση και διαχείριση των έργων

Περιγραφή
Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι τίθενται από την αρχή για κάθε έργο, είναι να ολοκληρωθεί στο βέλτιστο χρόνο, με το μικρότερο δυνατό κόστος και να εξασφαλισθεί η ποιότητά του μέχρι ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Για την επιτυχία αυτών των στόχων επιβάλλεται ο ορθολογικός σχεδιασμός, ο οικονομικός προγραμματισμός, η αποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση του έργου, και η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα συνδέεται άμεσα με το κόστος παραγωγής και τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, και έμμεσα με την ποιοτική στάθμη της παραγωγής.
Τα παραπάνω επιβάλλουν την παραγωγική εκμετάλλευση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού ενός έργου, όσο και του υλικού (πάγια περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, κ.λπ.), με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσής τους, ζητήματα με τα οποία ασχολείται το ανά χείρας βιβλίο. Το βιβλίο επιχειρεί να καλύψει ορισμένα βασικά θέματα διοίκησης, οργάνωσης, και προγραμματισμού των έργων και είναι δυνατόν να αποτελέσει διδακτικό βοήθημα αλλά και να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων σχετικών με τη διοίκηση και τη διαχείριση των έργων. Για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης περιλήφθηκαν αρκετές ασκήσεις με δεδομένα που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα.O Σεραφείμ Πολύζος είναι πολιτικός μηχανικός, οικονομολόγος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οικονομολόγου από το Πανεπιστημίο Μακεδονίας. Είναι διδάκτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει ασχοληθεί με την οργάνωση και τη διαχείριση έργων ως επιβλέπων μηχανικός σε έργα του ΥΠΕΧΩΔΕ (έργα κατασκευής Φράγματος Σμοκόβου, έργα εκτροπής Αχελώου, κ.ά.), και έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, στο Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας.

Συγγραφέας : Πολύζος Σεραφείμ
Εκδότης : Κριτική
Έτος έκδοσης : 2004
ISBN : 960-218-379-9
Σελίδες : 546
Τόμος : 1
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Διαχείριση έργου
Σειρές : Επιστημονική Βιβλιοθήκη

Τιμή σε ιστοσελίδες: 30.36 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.