Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Περιγραφή
Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί πόσο θα επηρεάσει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την εικόνα μιας εταιρείας, να εξακριβωθούν δυσκολίες που πιθανόν να προκύψουν κατά την εφαρμογή, καθώς και τρόποι για να υπερπηδηθούν οι δυσκολίες αυτές. Επίσης, θεωρήθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον να διαπιστωθεί κατά πόσον οι εταιρείες που θα υποχρεωθούν να υιοθετήσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι έτοιμες και σε ποιο βαθμό.
Περιεχόμενα:
-Το γενικότερο πλαίσιο των Εννοιολογικών Αναλύσεων
-Θεωρητική βάση: Παρουσίαση κυριοτέρων Δ.Λ.Π.
-Η Έρευνα
-Συμπεράσματα
-Παραρτήματα
-Βιβλιογραφία
-Summary of Conclusions (in English)

Συγγραφέας: Τσόλης Κωνσταντίνος, Φίλιος Βασίλειος Φ.
Εκδότης: Σύγχρονη Εκδοτική
Έτος έκδοσης: 2004
ISBN: 960-8165-78-4
Σελίδες: 128
Σχήμα: 17χ11
Κατηγορίες: Λογιστική
Σειρές: Η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Management

Τιμή σε ιστοσελίδες: 7.57 €