Διεθνές δίκαιο

Περιγραφή

Η μονογραφία «Διεθνές Δίκαιο: Με έμφαση στο Δίκαιο του Πολέμου», αποσκοπεί στο να διαγράψει και να αποδώσει τρεις βασικές παραμέτρους. Πρώτον, περιγράφεται η γέννηση και ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου στην ελληνική αρχαιότητα, ιδίως διά του συστήματος των Αμφικτιονιών, διεθνών ή διακρατικών οργανισμών της εποχής επιλαμβανομένων διαφορών και διενέξεων διακρατικών (μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών). Δεύτερον, γίνεται διαρκής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός πολιτισμός επηρέασε την εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου στη νεώτερη εποχή, πράγμα που διαφαίνεται ειδικώς στα κεφάλαια που άπτονται της θεωρίας του Διεθνούς Δικαίου, των αιτίων του πολέμου και της χρήσεως ενόπλου βίας. Τρίτον, αναλύονται ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική συνείδηση και το ελληνικό έθνος γενικότερα, με έμφαση στο κυπριακό ζήτημα από την άποψη της ξένης στρατιωτικής επεμβάσεως, της κρατικής κυριαρχίας και οντότητας, όπως και στο ζήτημα της ελληνικής επαναστάσεως. Σε ειδικό κεφάλαιο αναλύεται πώς ο ελληνικός πολιτισμός διαδραματίζει ρόλο σε εξέχουσες διεθνείς πτυχές του κυπριακού προβλήματος και ταυτοχρόνως πώς θα μπορούσε ο ισχυρός αυτός πολιτισμός να λειτουργήσει προς τη διάνοιξη οδών επιλύσεως του προβλήματος. Εμπεριέχεται επιπλέον μία εμβριθής κριτική διεθνολογική θεώρηση του ζητήματος. Αυτή η μονογραφία παρουσιάζει και εξειδικευμένες πτυχές του Διεθνούς Δικαίου εις βάθος, όπως τις προαναφερθείσες, και συνοπτικά αλλά ουσιαστικά τους βασικούς υποκλάδους του Διεθνούς Δικαίου. Καθίσταται έτσι χρήσιμο μελέτημα τόσο για τον προπτυχιακό φοιτητή όσον και για το μεταπτυχιακό φοιτητή ή μελετητή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Η επιτομή αυτή είναι πλούσια σε πηγές, παραθέτει μάλιστα και την αντίστοιχη αγγλική διεθνή ορολογία, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Συγγραφέας: Καρεκλάς Ιάκωβος
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-562-266-4
Σελίδες: 200
Σχήμα: 14×21
Κατηγορίες: Διεθνές δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.00 €