Διαχείριση χαρτοφυλακίου στη θεωρία και στην πράξη

Περιγραφή
Στόχος του βιβλίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση αφ’ ενός των κυριοτέρων σύγχρονων μεθόδων επαγγελματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αφ’ ετέρου απλών-πρακτικών μεθόδων μέσω των οποίων οι μικροεπενδυτές θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μορφές διαχείρισης χαρτοφυλακίου που οδηγούν σε μια καλύτερη σχέση επενδυτικού κινδύνου και απόδοσης.
Μερικά από τα κεφάλαια που εξετάζει το βιβλίο είναι: Διαχείριση επενδύσεων σταθερού εισοδήματος, Σύγχρονες θεωρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου (Markowitz, CAPM, APC, κλπ.), Μέθοδοι αποτίμησης μετοχών, Διαχείριση μέσω Derivatives, Διαχείριση μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Διαχείριση μέσω των Hedge Funds, Διαχείριση χαρτοφυλακίου συναλλάγματος, Φαινόμενα εποχικότητας, κλπ.

Συγγραφέας: Κοτζαμάνης Στέφανος Ν.
Εκδότης: Metapublications
Έτος έκδοσης: 1999
ISBN: 960-85823-6-9
Σελίδες: 296
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Επενδύσεις

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.06 €