Διαχείριση τεχνολογίας και Venture Capital

Περιγραφή
Το αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι διπλό:
– Αναπτύσσει τις βασικές θεωρητικές τοποθετήσεις για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση της τεχνολογίας. Αρχικά γίνεται μια συνολική αναφορά στον τρόπο διαχείρισης της τεχνολογικής αλλαγής από τις επιχειρήσεις, στα προβλήματα χρηματοδότησης της τεχνολογίας-καινοτομίας και των νέων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στην ιστορία, στο ρόλο και στους μηχανισμούς του venture capital.
– Επίσης, επιχειρείται εφαρμογή των θεωριών αυτών στα ελληνικά δεδομένα, με στόχο όχι μόνο την καταγραφή στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά και την τοποθέτηση της προβληματικής της διαχείρισης τεχνολογίας από πλευράς επιχειρήσεων σε μια χώρα ενδιάμεσου αναπτυξιακού επιπέδου. Τέτοιες εταιρίες προσπαθούν στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης να ξεπεράσουν τις εγγενείς αδυναμίες ενός ανώριμου θεσμικού πλαισίου και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες.
Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται σε μια σειρά από χαρακτηριστικά, εγγενή στις χώρες ενδιάμεσου αναπτυξιακού επιπέδου, όπως η ανάγκη συμμετοχής τους στο διεθνή καταμερισμό εργασίας με βάση την ποιότητα και όχι το κόστος παραγωγής, η ανάγκη αλλαγής της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και τελικά η προσαρμογή των επιχειρήσεων ταχύτερα από το θεσμικό πλαίσιο. Έτσι διαπιστώνεται για την Ελλάδα ότι, γενικά, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, λίγες επιχειρήσεις έχουν αποτελεσματική διαχείριση και οι ατέλειες της πολιτικής παραμένουν σημαντικές. Ωστόσο, πρόοδος υπάρχει και κάτω από ευνοϊκές συγκυρίες μπορεί να παγιωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στηριγμένο σε τεχνολογικά ευέλικτες και διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.Ο Μανώλης Δ. Ξανθάκης είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο του Καναδά και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική. Έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως στέλεχος και σύμβουλος στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα σε θέματα Χρηματοοικονομικής. Διετέλεσε Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (1994-1998), Πρόεδρος της Ernst & Young Finance (1998-2002) και Πρόεδρος της Μarfin F.G. (2003-2006). To ερευνητικό και διδακτικό του έργο καλύπτει θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής διοίκησης και αγορών, καθώς και νέων μορφών χρηματοδότησης.

Συγγραφέας : Ξανθάκης Μανώλης Δ., Τσιπούρη Λένα Ι.
Εκδότης : Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης : 2001
ISBN : 960-02-1474-3
Σελίδες : 314
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Διοίκηση και οργάνωση , Εφαρμοσμένες επιστήμες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 12.08 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.