Διαφήμιση

Περιγραφή
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις αρχές της διαφήμισης και στην άσκησή τους για να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων .Αυτή η τρίτη έκδοση του: “Διαφήμιση: Προγραμματισμός και Τεχνικές”, παρουσιάζει αφηγηματικά και φωτογραφικά παραδείγματα και προωθεί την κάλυψη των βασικών αρχών της διαφήμισης καθώς και της άσκησης που είναι απαραίτητη για την επιτυχή λειτουργία μιας επιχείρησης. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις η διαφήμιση γίνεται με σκέψη και σχεδιασμό, είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας για τους υπάρχοντες και τους ενδεχόμενους πελάτες.
Βασικός στόχος του βιβλίου και της ύλης είναι να δώσει τις πλευρές της διαφήμισης που είναι σημαντικές για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση ενός διαφημιστικού προγράμματος, για μία επιχείρηση. Ενώ αυτές οι αρχές και οι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε είδος επιχείρησης, το επίκεντρο αυτού του κεφαλαίου βρίσκεται στη σχέση πωλητή -καταναλωτή, μέσα σε όλη την διαδικασία του μάρκετινγκ.
Η προσέγγιση που γίνεται εδώ στη διαφήμιση είναι ειλικρινής. Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα για να διαφημίσουμε περισσότερο ένα διαφημιστικό μέσον ή μία διαδικασία έναντι ενός άλλου. ‘Ομως τα υπέρ και τα κατά παρουσιάζονται με την ελπίδα ότι θα επιτρέψουμε στα άτομα να πάρουν αποτελεσματικές αποφάσεις. Ο επιχειρηματίας ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί τα διάφορα διαφημιστικά μέσα και υπηρεσίες και να αναζητήσει τα πιο κατάλληλα για μία δεδομένη επιχείρηση, προϊόν ή υπηρεσία και το κοινό που θα έχει σαν στόχο. Ένα αναμφισβήτητο δικαίωμα είναι ότι η υπεύθυνη χρήση της διαφήμισης αποτελεί επιχειρηματική ελευθερία και δικαίωμα στην ελεύθερη επιχειρησιακή οικονομία.[…]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Συγγραφέας: Samson Harland E., Price William T.
Μεταφραστής: Ταλαντοπούλου Μαρία
Επιμελητής: Σαρρής Νίκος Γ.
Εκδότης: Έλλην
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-286-697-7
Σελίδες: 190
Σχήμα: 28χ21
Κατηγορίες: Διαφήμιση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.50 €