Διαταγή απόδοσης μισθίου ακινήτου

Περιγραφή
Στο παρόν περιέχεται συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία των άρθρων 662Α-662Η (και 662Θ) του ΚΠολΔ για τη διαταγή αποδόσεως της χρήσεως μίσθιου ακινήτου, καθώς και των συναφών θεμάτων της διαδικασίας ανακοπής κατά της διαταγής και εκτελέσεως της διαταγής – με βάση τη βιβλιογραφία και τη δημοσιευμένη νομολογία.

Επιμελητής: Αλισιώτη Σοφία
Εκδότης: Θέμις
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-9664-31-8
Σελίδες: 208
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 40.05 €