Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Περιγραφή
Η πρώτη εκδοχή του βιβλίου ανατρέχει στο 1991 και αποτέλεσε την υποστήριξη της διδασκαλίας του συγγραφέα, τότε, στη Νομική Σχολή Θράκης (1990-1993), πρώτης πανεπιστημιακής σχολής της χώρας που εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ από το 1994 και μετά στήριζε τις παραδόσεις του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Ακολούθησε μια δεύτερη, ανανεωμένη έκδοση το 1997 και μια άλλη με συμπλήρωμα το 2003.
Η παρούσα εκδοχή των “Διαστάσεων” επιχειρεί να καταγράψει κριτικά το σύγχρονο κεκτημένο της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο. Η προσέγγιση διατρέχει και αναλύει κανόνες, θεσμούς και διαδικασίες στο πεδίο των Ηνωμένων Εθνών και στο περιφερειακό επίπεδο: το ευρωπαϊκό σύστημα -βασικά εκφρασμένο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου- αλλά και το διαμερικανικό σύστημα, με κύρια έκφραση την Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το αφρικανικό σύστημα, με τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών. Φυσικά, η συνολική αυτή αναφορά δεν καλύπτει όλες τις πτυχές της διεθνούς προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο, κάτι που αποτελεί την πρόκληση του επόμενου βήματος.Ο Στέλιος Ε. Περράκης είναι καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης: κάτοχος της έδρας Jean Monnet ad personam “Δημοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε.”, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕCRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης (2003 – ), μέλος της International Humanitarian Fact-finding (2002- ), μέλος της Επιτροπής Έρευνας για το Λίβανο του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2006). Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Φεβρουάριος 1996 – Μάιος 2000). Επισκέπτης Καθηγητής και διαλεκτής σε Πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. Διδάσκει στις Ανώτατες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας (ΣΕΘΑ, Ναυτική Σχολή Πολέμου, Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας κ.λπ.) και στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει δώσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό εκατοντάδες διαλέξεις και είναι συγγραφέας 260 μελετών (βιβλία, άρθρα, σχόλια κ.λπ.) που δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πάνω σε θέματα Διεθνούς Δικαίου, Κοινοτικού Δικαίου και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Διεθνούς προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής.

Συγγραφέας: Περράκης Στέλιος Ε.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-15-2222-0
Σελίδες: 346
Κατηγορίες: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Δημόσιο δίκαιο, Διεθνές δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.28 €