Διαρκής κωδικοποίηση διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης διεθνών λογιστικών προτύπων και διερμηνειών 2008

Περιγραφή
Η παρούσα έκδοση είναι η μοναδική κωδικοποίηση στην ελληνική των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Κανονισμών αυτής και αποτελούν ως εκ τούτου Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ενιαίος αυτός τόμος περιλαμβάνει:
– όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,
– όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις Διερμηνείες αυτών που ισχύουν κατά το 2008.
Απαραίτητο λογιστικό βοήθημα για κάθε επιχείρηση και επαγγελματία, καθόσον παρέχει άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τις λογιστικές αρχές και κανόνες που ισχύουν στη χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιμελητής: Πρωτοψάλτης Νικόλαος Γ.
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-351-734-8
Σελίδες: 785
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Λογιστική, Λογιστική – Δίκαιο και νομοθεσία , Χρηματοοικονομική – Δίκαιο και νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 46.70 €