Διαγράμματα ποινικής δικονομίας

Περιγραφή

Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αλλά και η καθιέρωση ειδικών δικονομικών διατάξεων για την εκδίκαση συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων, επέβαλαν την εκπόνηση της τρίτης έκδοσης των Διαγραμμάτων Ποινικής Δικονομίας, η οποία είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι Ν 4139/2013, Ν 4198/2013, Ν 4205/2013 και Ν 4236/2014, αλλά και εμπλουτισμένη με νέα Διαγράμματα, πάντοτε προς την κατεύθυνση να αποτελέσει το ανά χείρας σύγγραμμα ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο βοήθημα για τον εφαρμοστή της Ποινικής Δικονομίας στην πράξη. Παράλληλα, ενόψει των ειδικών δικονομικών διατάξεων που προβλέφθηκαν με το Ν 4022/2011 για την εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες εισάγουν παρεκκλίσεις από τους κανόνες και τη συνήθη διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη νέων Διαγραμμάτων, επί τη βάσει των ρυθμίσεων του νόμου αυτού, καθόσον στο πλαίσιο εφαρμογής του υπάγεται πλέον η σημαντικότερη εξ επόψεως βαρύτητας και δυσχερέστερη ποινική ύλη της Δικαιοσύνης. Το έργο περιλαμβάνει 90 χρηστικούς πίνακες στους οποίους απεικονίζεται διαγραμματικά το σύνολο της ύλης της Ποινικής Δικονομίας, με συστηματοποιημένη και συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους κεφαλαίων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή αποτυπώνονται διαγραμματικά οι ρυθμίσεις του ΚΠΔ για τα ποινικά δικαστήρια, τον αποκλεισμό, την εξαίρεση και την αποχή των δικαστικών προσώπων, την προκαταρκτική εξέταση, την ποινική δίωξη, την έγκληση και τα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα στον ΠΚ, την πολιτική αγωγή, τα δικαιώματα των διαδίκων, την αρμοδιότητα, τις δικονομικές ακυρότητες, τις αποδείξεις και τα αποδεικτικά μέσα, την αστυνομική προανάκριση, την περάτωση της προανάκρισης και κυρίας ανάκρισης, την έμπρακτη μετάνοια και την ποινική συνδιαλλαγή, τις ανακριτικές πράξεις, τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, τον κατ? οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, τα είδη των βουλευμάτων, την προπαρασκευαστική διαδικασία, την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο, τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς στην ποινική δίκη, την αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας, την αποδεικτική διαδικασία, τις ενδείξεις ως αποδεικτικό μέσο, την εξέταση και την προστασία μαρτύρων, τα έγγραφα, τη δικαστική απόφαση, τη μεταβολή της κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του ΜΟΔ, το αυτόφωρο έγκλημα και την αυτόφωρη διαδικασία, τα δι? εκθέσεως βεβαιούμενα εγκλήματα, τη διαδικασία κατ? απόντων και φυγοδίκων, τη δικαστική συνδρομή, την αίτηση ακύρωσης της απόφασης, τα ένδικα μέσα εν γένει, τα αποτελέσματα των ενδίκων μέσων, τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων και κατά των αποφάσεων, την επανάληψη της διαδικασίας, την αποκατάσταση, την αποζημίωση κρατηθέντων και μετέπειτα αθωωθέντων, την εκτέλεση, τις εκτελεστές αποφάσεις, την αναβολή και διακοπή εκτέλεσης της ποινής, τον σχηματισμό συνολικής ποινής επί συρροής καταδικαστικών αποφάσεων, τις αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση, το ποινικό μητρώο, τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, και τέλος, τις ειδικές δικονομικές διατάξεις στην εκδίκαση πράξεων διαφθοράς του Ν 4022/2011. Τα «Διαγράμματα Ποινικής Δικονομίας» φιλοδοξούν, διαμέσου μιας επίπονης προσπάθειας τιθάσευσης μιας ύλης ιδιαίτερα εκτενούς, δογματικά δυσχερούς, θεωρητικά ελκυστικής και πρακτικά σημαντικής, να υλοποιήσουν δύο επιμέρους στόχους: α) τη διαγραμματική απεικόνιση των ποινικών δικονομικών ρυθμίσεων και εν τέλει της ποινικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της καλύτερης εντύπωσης αυτής και β) την επιβοήθηση του έργου των εφαρμοστών του δικαίου, αποτελώντας ένα εύχρηστο και ευέλικτο βοήθημα στα ζητήματα πρακτικής εφαρμογής των θεσμών της ποινικής δίκης, στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.

Συγγραφέας : Παπανδρέου Πόπη
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-562-244-2
Σελίδες : 224
Σχήμα : 21×28
Κατηγορίες : Ποινική δικονομία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.