Δημόσια διοίκηση και διαφθορά

Περιγραφή
Η μονογραφία του κ. Δ. Ράικου Εφέτη Δ.Δ., Επίκουρο Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., που προλογίζεται από τον επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρίστο Γεραρή, έχει ως αντικείμενο εννοιολογικής σύλληψης και επεξεργασίας τη διαφθορά που εκδηλώνεται στο δημόσιο τομέα, και ειδικά στο χώρο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Ο συγγραφέας επιχειρεί να συνθέσει και να αναδείξει, από την οπτική του δημοσίου και δη του διοικητικού δικαίου, μία σχεδόν αγνοημένη πτυχή του φαινομένου της διαφθοράς, όταν αυτό εκδηλώνεται στο χώρο της διοικητικής δράσης: την ανατροπή ή υπονόμευση από τη διαφθορά της συνταγματικής αρχής της νομιμότητας της Διοίκησης.
Στη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά τόσο οι λόγοι για τους οποίους η προέχουσα θέση της Διοίκησης, σε σχέση με τις υπόλοιπες λειτουργίες, στην υλοποίηση των κρατικών σκοπών και η εγγύτητά της με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, την καθιστούν αντικείμενο της δράσης του οργανωμένου και του οικονομικού εγκλήματος και της στενά συνδεόμενης με αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς υπό το καθεστώς της παγκοσμιοποίησης, όσο και οι τρόποι με τους οποίους η διαφθορά στο χώρο της διοικητικής δράσης προσβάλλει την καρδιά της κρατικής μηχανής, αποδομεί τους μηχανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και πλήττει τη λειτουργία του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.Ο Δημήτριος Γ. Ράικος είναι Εφέτης Δ.Δ., Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Συγγραφέας: Ράικος Δημήτριος Γ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-445-095-6
Σελίδες:
Κατηγορίες: Δημόσιο δίκαιο, Δημόσια διοίκηση – Ελλάς

Τιμή σε ιστοσελίδες: 69.56 €