Δημογραφική ανάλυση

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό προσφέρει στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο Δημογραφικής Ανάλυσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Συνδυάζει τη λεπτομερή επισκόπηση και την πολύπλευρη αξιοποίηση της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας με την πολύχρονη διδακτική και ερευνητική εμπειρία των συγγραφέων του σε θέματα δημογραφίας. Η προσπάθεια της παράλληλης χρησιμοποίησης αρχών και μεθόδων που έχουν σταχυολογηθεί κυρίως από τις δύο δεσπόζουσες παγκοσμίως δημογραφικές σχολές, την Αγγλοσαξονική και τη γαλλική, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ως προς το αποτέλεσμα και την πρωτοτυπία του εγχειρήματος, καλύπτοντας τις ανάγκες ερευνητών και σπουδαστών που ασχολούνται με τη μελέτη του πληθυσμού.
[…]Ο Μιχαήλ Παπαδάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Τμήμα Οικονομικό) και Διδακτορικό Πτυχίο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία σε θέματα Δημογραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης.
Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και προϊστάμενος διευθύνσεων σχετικών με το ανθρώπινο δυναμικό στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Συμμετείχε σε πολλές έρευνες και επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει διδάξει ως Επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε μέρος σε διάφορα συνέδρια και επιστημονικές επιτροπές εντός και εκτός της χώρας και έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 εργασίες, ενώ αποτελεί μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα προσανατολίζονται σε θέματα ποσοτικής και ποιοτικής δημογραφικής ανάλυσης, προγραμματισμού εργατικού δυναμικού, κοινωνικής στατιστικής, σχεδιασμού ερευνών και οικογενειακού προγραμματισμού.

Συγγραφέας: Παπαδάκης Μιχαήλ, Τσίμπος Κλέων Χ.
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2004
ISBN: 960-351-516-7
Σελίδες: 567
Σχήμα: 25χ20
Κατηγορίες: Δημογραφία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 39.44 €