Δημιουργία και επεξεργασία γραφικών με τη χρήση του CorelDraw X3

Περιγραφή
Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει σε βάθος το CorelDraw X3 και προτείνει εξελιγμένες τεχνικές για την δημιουργία και επεξεργασία γραφικών.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι όχι μόνο να αποτελέσει βοήθημα προς τον μαθητή-σπουδαστή για την κατανόηση του CorelDraw X3 αλλά και να αποτελέσει συμβουλευτικό εγχειρίδιο προς τον εκπαιδευτή, για την πληρέστερη διδασκαλία του προγράμματος.
Ο μαθητής θα βρει στο παρόν εγχειρίδιο πλήρη παρουσίαση του CorelDraw X3. Θα μάθει μεθόδους και τεχνικές για τη δημιουργία εντύπου και την επεξεργασία γραφικών. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο θα βοηθήσει τον μαθητή-σπουδαστή να επαναλάβει στο σπίτι του όλα όσα ο εκπαιδευτής παρουσίασε στην αίθουσα διδασκαλίας. Φιλοδοξία της ομάδας σπουδών είναι το παρόν εγχειρίδιο να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό διδασκαλίας των μαθητών-σπουδαστών πέρα από την τάξη, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στη Δημιουργία Εντύπου.
Ο εκπαιδευτής δεν έχει παρά να συμβουλεύεται το παρόν εγχειρίδιο πριν διδάξει την αντίστοιχη ενότητα. Βέβαια, η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διδακτική προσέγγιση ενός αντικειμένου είναι μία δυναμική διαδικασία και επιζητείται από την πλευρά του εκπαιδευτή η δική του αυτενέργεια και φαντασία. Με το παρόν εγχειρίδιο δεν επιχειρείται να υποκατασταθεί ο ρόλος του εκπαιδευτή μέσα στην τάξη-αίθουσα εκπαίδευσης, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτή στο έργο του. Ο ρόλος του παρόντος εγχειριδίου είναι δεικτικός και συμβουλευτικός. Ο μαθητής-σπουδαστής μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως απαραίτητο συμπλήρωμα της τάξης μέσα στην οποία μαζί με τον εκπαιδευτή πραγματεύονται τις έννοιες γύρω από το CorelDraw X3.

Συγγραφέας: Καλύβα Ελένη
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-387-494-9
Σελίδες: 556
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 27.83 €