Δελτίο νομολογίας 2002

Περιγραφή
Το νέο “Δελτίο Νομολογίας” του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περιέχει περιλήψεις αποφάσεων από όλο το φάσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν το έτος 2001 και περιορισμένο αριθμό αποφάσεων που εκδόθηκαν το έτος 2002. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα νέα αντικείμενα που περιήλθαν στην αρμοδιότητά του και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Έτσι, καταχωρήθηκαν όλες σχεδόν οι ερμηνευτικές λύσεις που δόθηκαν στα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του ανωτέρω Κώδικα και ιδιαιτέρως των διατάξεών του περί προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και αρκετές αποφάσεις που εκδόθηκαν επί των διαφορών του ν. 2721/1999 (πρόστιμα για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. και της νομοθεσίας περί αυτοκινήτων-μεταφορών, σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μισθώσεις περιπτέρων, πειθαρχικές ποινές κ.λπ.).
Τέλος, καταχωρήθηκαν και περιλήψεις αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκαν κυρίως επί διαφορών από δημόσια έργα, από διαφορές αποδοχών δημοσίων κ.λπ. υπαλλήλων και από την αστική ευθύνη του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Επιμελητής: Παλαιολόγου Φωτεινή, Χαϊνοπούλου Ειρήνη
Οργανισμός: Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-301-772-8
Σελίδες: 614
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Νομολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 49.12 €