Δίκαιο της αναίρεσης

Περιγραφή
Το δίκαιο της αναίρεσης παρουσιάζει κορυφαίο δογματικό ενδιαφέρον, αφού αποτελεί το δίκαιο, στο οποίο αποτυπώνεται η συνολική σύλληψη της πολιτικής δικονομίας στην κυρωτική της μορφή, έχει δε τύχει στη χώρα μας εξαιρετικής θεωρητικής και νομολογιακής επεξεργασίας. Επιπλέον, το δίκαιο της αναίρεσης διατρέχει η διάκριση πραγματικού και νομικού ζητήματος, που απο­τελεί, κατά την επιτυχή έκφραση του Γ. Μητσοπούλου, το ανέκφραστο θεμέ­λιο της λογικής διάρθρωσης της πράξης εφαρμογής του δικαίου. Επιβάλλεται, λοιπόν, για την ορθή κατανόηση του ενδίκου αυτού μέσου συχνά η αναγωγή σε ζητήματα γενικής θεωρίας και λογικής του δικαίου.
Στο ανά χείρας έργο επιχειρείται η συστηματική ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 552-582 ΚΠολΔ με βάση τα πορίσματα της δικονομικής θεωρίας, αλλά και της νομολογίας, πάντοτε δε σε κριτικό διάλογο, μέσω του οποίου προάγεται, άλλωστε, η ερμηνεία του δικαίου.

Συγγραφέας : Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-445-696-2
Σελίδες : 643
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Πολιτική δικονομία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 43.24 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.