Δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης

Περιγραφή
Η παρούσα έκδοση ανήκει στη σειρά «Βιβλιοθήκη ΔΕΕ» και αποτελεί μία συλλογή των βασικότερων νομοθετημάτων της πτώχευσης, τα οποία είναι ταξινομημένα σε τέσσερις χρηστικές θεματικές ενότητες: α) Πτώχευση, β) Εξυγίανση, γ) Ιδιωτικοποίηση – Αποκρατικοποίηση – Μετοχοποίηση και δ) Διεθνές Πτωχευτικό Δίκαιο. Στην αρχή του έργου παρατίθενται τα βασικά νομοθετήματα του πτωχευτικού δικαίου (ΕμπΝ, ΑΝ 635/1937 κ.λπ.), οι ειδικές συλλογικές διαδικασίες ικανοποίησης πιστωτών (ΝΔ 3562/1956), καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για την εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση (Ν 1386/1983, Ν 1892/1990 κ.λπ.). Στη συνέχεια περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την ιδιωτιοποίηση – αποκρατικοποίηση – μετοχοποίηση (Ν 3049/2002) και αυτές που προβλέπονται από το κοινοτικό και διεθνές πτωχευτικό δίκαιο (ΚανΕΟΚ 1346/2000 και ο πρότυπος νόμος της Uncitral για το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο). Το έργο συμπληρώνεται με σχόλια και ενδεικτική νομολογία κατ΄ άρθρο, αυτοτελές ανά νομοθέτημα ευρετήριο, χρήσιμους πλαγιότιτλους, καθώς και εκτενέστατο αλφαβητικό ευρετήριο, ενιαίο για όλα τα νομοθετήματα της έκδοσης.

Συγγραφέας : Στίγκας Θεόδωρος
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-272-322-Χ
Σελίδες : 504
Κατηγορίες : Πτωχευτικό δίκαιο
Σειρές : Βιβλιοθήκη Δίκαιου Επιχειρήσεων και Εταιρειών

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.