Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών

Περιγραφή
Ο νόμος 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια και οι τροποποιήσεις πολλών από τις διατάξεις του με τον πρόσφατο νόμο 3536/2007 είναι οι λόγοι της 3ης έκδοσης αυτού του συγγράμματος.
Στη νέα έκδοση του βιβλίου εξετάζονται, μεταξύ των άλλων, οι διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής για εργασία, για σπουδές ή για οικογενειακή συνένωση, όπως επίσης και το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και εκείνο των ομογενών /παλιννοστούντων και των πολιτικών προσφύγων και αιτούντων άσυλο.
Ζητήματα διεθνούς και συνταγματικής προστασίας, κοινοτικού δικαίου, νομιμοποίησης των παρανόμων, απέλασης (δικαστικής και διοικητικής), δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο των ίδιων των αλλοδαπών όσο και των εμπλεκόμενων υπαλλήλων/μεταφορέων συμπληρώνουν την ύλη του βιβλίου, που μαζί με υποθέσεις εργασίας, βιβλιογραφία και αποσπάσματα νομολογίας παρουσιάζουν το ισχύον νομικό καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα ή παράνομα στη χώρα μας.

Συγγραφέας: Παπασιώπη – Πασιά Ζωή
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-445-196-0
Σελίδες: 224
Κατηγορίες: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Δημόσιο δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 22.56 €