Δίκαιο ιθαγένειας

Περιγραφή
Στην παρούσα πέμπτη έκδοση του Δικαίου Ιθαγένειας αναπτύσσονται θέματα κτήσης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, μετά τις πολλές και ουσιαστικές επεμβάσεις που έγιναν από τον έλληνα νομοθέτη κατά τα τελευταία δύο χρόνια.
H πολιτογράφηση αλλοδαπών, η “τιμής ένεκεν” πολιτογράφηση, η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τους παλιννοστούντες ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και, κυρίως, οι διαχρονικού δικαίου μεταβατικές διατάξεις των νόμων 2910/2001 και 3013/2002 εξετάζονται και αναλύονται με ξεκάθαρο τρόπο, ενώ παράλληλα ερευνώνται και πολλά άλλα θέματα του δικαίου ιθαγένειας, όπως: γενικές αρχές, προβλήματα συγκρούσεων νόμων για τους πολυϊθαγενείς, ζητήματα αμφισβήτησης ιθαγένειας, αποτελέσματα και περιεχόμενο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας κ.ά.
Το βιβλίο εμπλουτίζεται με δύο Παραρτήματα, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνονται όλοι οι ελληνικοί νόμοι, όπως ισχύουν σήμερα, με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ και στο δεύτερο Παράρτημα περιλαμβάνονται οι σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις περί ιθαγένειας που δεσμεύουν τη χώρα μας.

Συγγραφέας: Παπασιώπη – Πασιά Ζωή
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2002
ISBN: 960-301-672-1
Σελίδες: 403
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 27.39 €