Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως

Περιγραφή
Ο τρίτος τόμος του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως παρουσιάζει συνολικά τα προβλήματα που εμφανίζει ο κλάδος όταν η αναγκαστική εκτέλεση έχει σημεία επαφής με περισσότερα από ένα κράτη. Εξετάζει σε αυτοτελή κεφάλαια:
– το δίκαιο του ΚΠολΔ (άρθρα 323 και 905 ΚΠολΔ)
– τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 44/2001, 2201/2003, 805/2004
– τις πολυμερείς και διμερείς διεθνείς συμβάσεις της Ελλάδος
– τα αρρύθμιστα ακόμη – και δισεπίλυτα – προβλήματα των διακρατικών αναγκαστικών εκτελέσεων.

Συγγραφέας: Γέσιου – Φαλτσή Πελαγία
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-445-092-1
Σελίδες:
Τόμος: 3
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 112.80 €