Δίκαιο αλλοδαπών

Περιγραφή
Το βιβλίο σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει αναλυτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το Δίκαιο Αλλοδαπών όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν 3801/2009. Παραθέτει και ερμηνεύει τις σχετικές Νομοθετικές Διατάξεις, και παραπέμπει στις Εγχώριες και Αλλοδαπές Δικαστικές Αποφάσεις, και στις Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών. Η ανάλυση του κάθε άρθρου περιλαμβάνει, επιπλέον, ειδική Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία και έναν εύχρηστο Πίνακα Περιεχομένων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει χρηστικά Υποδείγματα Δικογράφων για ζητήματα σχετικά με τους Αλλοδαπούς και τους Μετανάστες, όπως η Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών και η Δικαστική και Διοικητική Απέλαση Αλλοδαπών και ολοκληρώνεται με ένα ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.
Μέσα από την κατ΄ άρθρο ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, αναλύονται ουσιαστικά σχεδόν όλα τα σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών και τους Μετανάστες ζητήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται η Είσοδος Αλλοδαπών στη Χώρα, η Θεώρηση Εισόδου και η Θεώρηση Βραχείας Διαμονής, η Άδεια Διαμονής, η Ανανέωση της Άδειας Διαμονής, η Συμμετοχή Αλλοδαπών σε Ειδικά Προγράμματα, οι Περιορισμοί σχετικά με την Άδεια Διαμονής, όπως η Ανάκληση της Άδειας Διαμονής και η Απέλαση.
Δεδομένου ότι το Δίκαιο Αλλοδαπών ανταποκρίνεται στην ανάγκη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τους Μετανάστες, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που επιλέγουν πολλοί Μετανάστες για την επίλυση των προβλημάτων τους. Απευθύνεται δε, στον Δικηγόρο και στον Δικαστή που αναλαμβάνει σχετικές με το Δίκαιο Αλλοδαπών υποθέσεις.

Συγγραφέας : Πουλαράκης Ευστάθιος Ι., Ψωμιάδη Ελισσάβετ Χ.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2010
ISBN : 960-272-667-9
Σελίδες : 2192
Κατηγορίες : Δημόσιο δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 108.00 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.