Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα: Οδικός χάρτης πολιτικών κοινωνικής ένταξης

Περιγραφή

Ο ανά χείρας τόμος συνιστά ένα επικαιροποιημένο εργαλείο κατευθύνσεων όσον αφορά την υιοθέτηση μεσο-μακροπρόθεσμων μέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία. Τα κείμενα του τόμου προσεγγίζουν τα μείζονα ζητήματα που ανακύπτουν από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για τη μετανάστευση, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών στη χώρα μας. Ο τόμος φιλοδοξεί να προαγάγει την επιστημονική συζήτηση για την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία και να ενδυναμώσει τους δίαυλους επικοινωνίας και τις δυνατότητες αξιοποίησης ερευνητικών πορισμάτων από διαμορφωτές πολιτικής. Ο προβληματισμός στον οποίο εντάσσεται το περιεχόμενο του τόμου περιλαμβάνει ως οριζόντιο άξονα αποτίμησης της ένταξης των μεταναστών/στριών και των σχετικών πολιτικών τη διάσταση του φύλου και τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών. Αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των πολιτικών και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες των μεταναστριών, επιδιώκοντας να συμβάλει στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών.

Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-683-410-3
Σελίδες : 288
Σχήμα : 24×17
Κατηγορίες : Πολιτική – Ελλάς, Μετανάστευση, Οικονομική πολιτική – Ελλάς

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.22 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.