Γλωσσικές ασκήσεις αρχαίων ελληνικών Γ΄ γυμνασίου

Περιγραφή
Θέματα και Ασκήσεις που περιέχει το βιβλίο:

Από τα Λεξικολογικά – Σημασιολογικά τα ρήματα ἐκλέγομαι, φαίνομαι, δίδωμι, αἱρέω -ῶ,

δύναμαι, γράφω, ῥέω, τρέφω, φεύγω, καίω και καλέω -ῶ με τα ομόρριζά τους με μορφή λεξιλογικών πινάκων.

• από το Ετυμολογικό ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα, ουσιαστικά παράγωγα από

επίθετα και από άλλα ουσιαστικά, επίθετα παράγωγα από ρήματα, επίθετα παράγωγα

από ονόματα, παραγωγή ρημάτων, σύνθεση λέξεων, άκλιτη λέξη ως α’ συνθετικό.

• από τη Γραμματική παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Α’ τάξη συνηρημένων

ρημάτων, Β’ τάξη συνηρημένων ρημάτων, Γ’ τάξη συνηρημένων ρημάτων, Αόριστος β’ ενεργητικής και μέσης φωνής, η κλίση των ουσιαστικών ἡ γυνή, ὁ/ἡ παῖς, ἡ ναῦς και

ἡ χείρ, οριστική και αυτοπαθητική αντωνυμία, μέλλοντας και αόριστος ενρινόληκτων

και υγρόληκτων ρημάτων και παθητικοί χρόνοι φωνηεντόληκτων

και αφωνόληκτων ρημάτων.

• από το Συντακτικό οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί – Χρήσεις των πλάγιων πτώσεων, ποιητικό αίτιο και παθητική σύνταξη, τα είδη του μορίου ἄν, οι δευτερεύουσες προτάσεις

της α.ε. (ονοματικές και επιρρηματικές).

• 6 κριτήρια αξιολόγησης

• πίνακες ρημάτων με τους χρόνους και τα ομόρριζά τους

Συγγραφέας: Λιναρδής Ιωάννης Α.
Εκδότης: Χατζηθωμά
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN:
Σελίδες:
Κατηγορίες: Ελληνική γλώσσα, Αρχαία – Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.96 €