Γενική και συστηματική παθολογική ανατομική

Περιγραφή
[…] H παρούσα τέταρτη έκδοση του συγγράμματος “Γενικής και Συστηματικής Παθολογικής Ανατομικής” του καθηγητή J.C.E. Underwood και των αξιόλογων συνεργατών του, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο όπου αποτυπώνεται εμφανώς η εντυπωσιακή διεύρυνση των επιστημονικών ορίων της σύγχρονης παθολογικής ανατομικής. Το σύγγραμμα διαιρείται σε 3 αλληλένδετα μέρη, που αφορούν τις βασικές γνώσεις της γενικής παθολογικής ανατομικής, τους μηχανισμούς ανάπτυξης νόσων και την ειδική παθολογική ανατομική. Παρατίθενται πλήθος νέων πληροφοριών με ένα λιτό ύφος, που καλύπτουν την ιστολογία, τη φυσιολογία, το ιστοπαθολογικό υπόβαθρο και την παθολογοανατομική εικόνα των νόσων όπως επίσης και την κλινοπαθολογοανατομική συσχέτιση σε ένα ενιαίο σύνολο το οποίο διευκολύνει τη μάθηση. Οι εικόνες, μακροσκοπικές και ιστολογικές, είναι αντιπροσωπευτικές και εξαιρετικής ποιότητας και τα σχεδιαγράμματα συμπληρώνουν αρμονικά το κείμενο.
Επιπλέον, η διάρθρωση του κειμένου ευνοεί την κατανόηση της κλινικής σημασίας των παθολογοανατομικών ευρημάτων εξοικειώνοντας έτσι τον αναγνώστη με την εμπειρική γνώση. Η τελευταία οφείλει να αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο κάθε σύγχρονης επιστημονικής διδασκαλίας εφοδιάζοντας το νέο επιστήμονα με ουσιαστικά προσόντα ώστε αυτός να μπορεί επάξια να διεκδικήσει μια θέση στη σύγχρονη και ανταγωνιστική πραγματικότητα και την απαιτητική αγορά εργασίας.
Αναμφίβολα, το σύγγραμμα αυτό θα προσφέρει πολλά, καλύπτοντας πλήρως τις επιστημονικές ανάγκες όχι μόνο των φοιτητών της ιατρικής αλλά και των ειδικευομένων παθολογοανατόμων. […]
(Ε. Πατσούρης, από τον πρόλογο του βιβλίου)

Συγγραφέας: Underwood James. C. E.
Μεταφραστής: Αθανασίου Ευάγγελος, Καναβάρος Παναγιώτης Η., Κουτσόπουλος Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Ιωάννης, Σταθόπουλος Ευστάθιος Ν.
Εικονογράφος: Britton Robert
Επιμελητής: Σταθόπουλος Ευστάθιος Ν.
Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-394-445-9
Σελίδες: 939
Σχήμα: 28χ21
Κατηγορίες: Ανατομία, Ανθρώπινη, Παθολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 90.57 €