Γενική Εφημερίς της Ελλάδος 1830

Περιγραφή
Η αναστατική έκδοση περιλαμβάνει το πέμπτο έτος της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, του επισήμου φύλλου της Κυβερνήσεως της επαναστατημένης Ελλάδας (βλ. αρ. 214 και 253 της Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών). Το πέμπτο έτος περιελάμβανε 102 φύλλα (2 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 1830) με 352 σελίδες σε συνεχή σελιδαρίθμηση. Στα φύλλα αυτού του έτους (τυπωμένα στην Αίγινα και από τις 18 Οκτωβρίου στο Ναύπλιο) αποθησαυρίζονται πολύτιμες πληροφορίες για τις παιδαγωγικές μεθόδους (“περί αγωγής ήτοι ανατροφής των παίδων”), τη σύσταση Κεντρικού Σχολείου στην Αίγινα, για το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης (την προφυλάκιση, την εκδίκαση κτλ.), για την επίσημη ισοτιμία του φοίνικος και των λεπτών με τα ξένα νομίσματα, τη σύσταση και τη δομή της Εθνικής Τραπέζης, για το φορολογικό σύστημα και την κατανομή των φόρων, την αγροτική παραγωγή και την κατάσταση της ελληνικής γεωργίας, τον ορυκτό πλούτο των Κυκλάδων, την κατάργηση των τοπικών δημογεροντιών και τη διοικητική ενοποίηση της χώρας, τα καθήκοντα της Αστυνομίας, τις τότε θεραπευτικές μεθόδους της ιατρικής κ.ά.. Δημοσιεύονται επίσης φιλελληνικά ποιήματα του βασιλιά Λουδοβίκου Β/ της Βαυαρίας, οι διοικητικές και δικαστικές πράξεις της Κυβερνήσεως, ειδήσεις από την Ελληνική Πολιτεία και το εξωτερικό, νεκρολογίες αγωνιστών του ’21 κ.ά.

Εκδότης: Καραβία Δ. Ν. – Αναστατικές Εκδόσεις
Έτος έκδοσης: 1996
ISBN: 960-258-055-0
Σελίδες: 482
Τόμος: 5
Σχήμα: 29χ22
Κατηγορίες: Εφημερίδες – Ελλάς
Σειρές: Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών

Τιμή σε ιστοσελίδες: 35.95 €