Γενικές αρχές αστικού δικαίου

Περιγραφή
Η τρίτη έκδοση είναι πλήρως αναμορφωμένη. Η ύλη έχει σε πολλά σημεία αναδιατυπωθεί και σε ορισμένα αναδιαταχτεί. Η έκτασή της έχει σημαντικά αυξηθεί με την προσθήκη στην Εισαγωγή στοιχείων από τη νομική μεθοδολογία και τη φιλοσοφία του δικαίου. Οι απόψεις που είχαν διατυπωθεί στις προηγούμενες εκδόσεις έχουν επανεξεταστεί και μερικές φορές μεταβληθεί. Κατά τα άλλα οι στόχοι της πρώτης έκδοσης διατηρούνται αναλλοίωτοι: Διαφάνεια στον πνευματικό δεσμό των θεσμών, την αλληλουχία, το συνειρμό και τις συνέπειές τους. Ανανέωση του δόγματος με βάση τα διεθνή πρότυπα και την παραδοσιακή ελληνική επιστήμη: τεκμηρίωση με παραπομπές στα σύγχρονα συγγράμματα, ελληνικά και ξένα, και στην τελευταία νομολογία ιδίως των ανώτερων δικαστηρίων.

Συγγραφέας: Φίλιος Παύλος Χ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-15-2160-7
Σελίδες: 651
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 66.75 €