Βενετοκρατούμενη Ζάκυνθος 1588 – 1594

Περιγραφή
H Ζάκυνθος, κτήση βενετσιάνικη από το 1484, οργανώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο της κοινοτικής οργάνωσης και τον θεσμό των αστικών συμβουλίων που εφαρμοζόταν και στις άλλες βενετοκρατούμενες περιοχές. Από το Γενικό Συμβούλιο των πολιτών εκλεγόταν κάθε χρόνο το Συμβούλιο των 150, το οποίο μεριμνούσε για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας και για την εκλογή των κοινοτικών αξιωματούχων. Τον Ιούνιο του 1578 το Συμβούλιο των 150, ωθούμενο από αριστοκρατικές τάσεις, αποφάσισε την αυτοανανέωσή του, πρακτική η οποία εφαρμόστηκε έως το καλοκαίρι του 1594.
Η εργασία στηρίζεται στα πρακτικά του Συμβουλίου των 150, των ετών 1588-1594, τα οποία εντοπίστηκαν στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας. Παρουσιάζεται η λειτουργία του Συμβουλίου κατά την ανωτέρω περίοδο, τα προβλήματα της Κοινότητας και οι προσπάθειες επίλυσής τους, η εικόνα τη πόλης και η εμπορική της δραστηριότητα. Τα ονόματα όλων των μελών του Συμβουλίου, πρωταγωνιστών στη διαχείριση της εξουσίας και συντελεστών στη διαμόρφωση μιας αριστοκρατικής συνείδησης στην Κοινότητα Ζακύνθου, τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα, προβάλλουν μέσα από τα φύλλα του αρχειακού τεκμηρίου μαζί με τα ονόματα όλων των αποκλεισμένων και ωστόσο μελών του Γενικού Συμβουλίου.
Το κείμενο των πρακτικών μεταγράφτηκε και εκδίδεται διπλωματικά, αποτελεί δε μία σημαντική πηγή για την ιστορία της Ζακύνθου την περίοδο της βενετσιάνικης κατάκτησης, δεδομένης της οριστικής απώλειας του αρχειακού υλικού, που φυλασσόταν στο Αρχειοφυλακείο του νησιού, μετά την σεισμοπυρκαγιά του 1953.Η Παναγιώτα Τζιβάρα γεννήθηκε στην Πολύδροσο Φωκίδας το 1963. Είναι λέκτορας της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσεται η μελέτη των πνευματικών σχέσεων των βενετοκρατούμενων κτήσεων με τη Βενετία, η διακίνηση των χειρογράφων κωδίκων και των εντύπων και συνακόλουθα των ιδεών, στη διάρκεια των 16ου-18ου αιώνων. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα στα Αρχεία της Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, στο Αρχείο της Προπαγάνδας στη Ρώμη και έχει γράψει άρθρα και μελέτες για την ιστορία των βενετικών κτήσεων του Ιονίου.

Συγγραφέας: Τζιβάρα Παναγιώτα
Εκδότης: Ενάλιος
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-536-416-6
Σελίδες: 712
Κατηγορίες: Ελλάς – Ιστορία – 1453-, Ζάκυνθος – Ιστορία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 22.24 €