Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών

Περιγραφή
Στο βιβλίο παρουσιάζεται ο νέος ν. 3386/2005 για την είσοδο, έξοδο, εγκατάσταση, εργασίααλλοδαπών φυσικών προσώπων στην Ελλάδα καθώς και τα συναφή με αυτόν ή τους προϊσχύσαντες νόμους νομοθετήματα. Επίσης, τα συναφή άρθρα της ΣυνθΕΚ, των Πρωτοκόλλων, των Κανονισμών και των ελληνικών νόμων που εξεδόθησαν σε συμμόρφωση προς κοινοτικές Οδη-γίες.Ακόμη, παρουσιάζονται τα νομοθετήματα αναφορικά με την είσοδο, έξοδο, εγκατάσταση, εργασία, απέλαση κ.λπ. αλλοδαπών φυσικών προσώπων και πολιτικών προσφύγων.

Συγγραφέας : Παπασιώπη – Πασιά Ζωή
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-445-026-3
Σελίδες : 715
Κατηγορίες : Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Δημόσιο δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 60.16 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.