Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος

Περιγραφή
Η έκδοση αποτελεί προσπάθεια κωδικοποίησης, υπό την έννοια της συλλογής και της επιλογής των βασικών γενικών νομοθετημάτων, κοινοτικών και ελληνικών, που αφορούν στο περιβάλλον και, ταυτόχρονα, προσπάθεια να οριοθετηθούν, με επιστημονικά κριτήρια, οι σχετικοί κανόνες σε κατηγορίες και ομάδες.
Έτσι, η διάρθρωση της ύλης του έργου περιλαμβάνει τις γενικές και ειδικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τις σχετικές με τα όργανα και τις διαδικασίες προστασίας και εκείνες που αφορούν στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.
Η συλλογή και η επιλογή της ύλης έγινε με κριτήριο την άμεση χρησιμότητα των διατάξεων, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για το τι πρέπει να προστατεύεται και για ποιο λόγο, αν προστατεύεται ή δεν προστατεύεται και με ποιους τρόπους.
Στο έργο, περιλαμβάνεται και βασική νομολογία, δηλ. αυτή που αφορά στο άρθρο 24 του Συντάγματος, διατάξεις των Συνθηκών ΕΚ/ΕΕ, της ΕΣΔΑ, και συστηματικότερα του εκτελεστικού ν. 1650/1986.

Συγγραφέας: Τάχος Αναστάσιος Ι.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-445-165-0
Σελίδες: 1430
Τόμος: 1
Κατηγορίες: Περιβάλλον – Προστασία – Δίκαιο και νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 84.60 €