Βάλια Κάλντα. Βασιλίτσα

Περιγραφή
Η πρώτη αυτή έκδοση του χάρτη “Πίνδος/ Βάλια Κάλντα 1: 50.000” είναι καρπός πολύχρονης απασχόλησης των κατασκευαστών του με την περιοχή. Στις γνώσεις και καταγραφές που έγιναν στη δεκαετία ’87-’96 και είχαν ως προϊόν το βιβλίο “Πίνδος – Γρεβενά”, περιβαλλοντικές και χωροταξικές μελέτες και άλλα έντυπα και άρθρα, προστέθηκαν τα αποτελέσματα ερευνών πεδίου που ολοκληρώθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2002.
Η σειρά “Topo” αποτελεί το τελευταίο βήμα στη μακρόχρονη πορεία εξέλιξης των χαρτογραφικών εργασιών της “Ανάβασης”.
Η σειρά “Τopo” περιλαμβάνει χάρτες σε κλίμακες 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000 και 1:10.000. Οι χάρτες είναι κατασκευασμένοι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), το εθνικό γεωδαιτικό σύστημα που εφαρμόστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των μεγάλων προγραμμάτων κτηματογράφησης και χαρτογράφησης της χώρας.
Θεωρώντας ότι ο χάρτης είναι ένα εργαλείο από το οποίο κάποιες φορές εξαρτάται η ασφάλεια του χρήστη, η “Ανάβαση” προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο και ακριβέστερo χαρτογραφικό υλικό. Έτσι όλες οι εργασίες (κατασκευή των υποβάθρων, συλλογή και αποτύπωση των στοιχείων πεδίου, τελική χαρτοσύνθεση) γίνονται με καθορισμένες και αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και πιστότητας, που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια για τις συγκεκριμένες κλίμακες.
Στη σειρά “Topo” της “Ανάβασης” εμφανίζονται δύο συστήματα συντεταγμένων:
-O κάναβος τετραγωνισμού ανά 1 χλμ. στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς. Είναι ένα πλήρες ορθογώνιο πλέγμα (πορτοκαλί γραμμές). Οι προβολικές συντεταγμένες του ΕΓΣΑ, είναι εκφρασμένες σε μέτρα.
-Oι σταυροί των γεωγραφικών συντεταγμένων ανά 1 πρώτο λεπτό στο WGS84. Είναι τα σημεία τομής μεσημβρινών-παραλλήλων του παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς που έχουν προβληθεί πάνω στο χάρτη.
Αν χρησιμοποιείτε το χάρτη σε συνδυασμό με GPS μπορείτε να εντοπίζετε τη θέση σας βάσει των συντεταγμένων που σας δίνει το GPS χωρίς να του αλλάξετε καμία ρύθμιση.

Συγγραφέας: Αδαμακόπουλος Τριαντάφυλλος, Ματσούκα Πηνελόπη
Μεταφραστής: Walter Patrick
Εκδότης: Ανάβαση
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-8195-42-Χ
Σελίδες:
Σχήμα: 23χ12
Κατηγορίες: Ελλάς – Χάρτες
Σειρές: Topo 50, Macedonia

Τιμή σε ιστοσελίδες: 6.32 €