Αρχιγένεθλος ελληνική γλώσσα

Περιγραφή

Ό,τι ακριβώς είχε διευκρινισθή και τονισθή στην Εισαγωγή του βιβλίου «Πως η Ελληνική Γονιμοποίησε τον Ευρωπαϊκό λόγο», το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την παρούσα επηυξημένη μελέτη, το «Πως η Ελληνική Γονιμοποίησε τον Παγκόσμιο λόγο». Δηλαδή, το βιβλίο αυτό δεν είναι μόνον ένα Λεξικό. Είναι μία εργασία η οποία (ενώ περιέχει ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο επτάστηλο ευρωπαϊκό Λεξικό -καθώς και εκτενείς αναφορές σε διάφορες Γλώσσες Ανατολής και Δύσεως-) φιλοδοξεί να διαβασθή και να μελετητηθή σαν ιστορία… σαν περιπέτεια των λέξεων… σαν «ταξιδιωτικό» του ελληνικού λόγου και Λόγου … ωσάν «μυθιστορία» της ελληνικής γλώσσης… Ο W. Durant, στην «Παγκόσμιο Ιστορία του Πολιτισμού», βεβαιώνει ότι όποιος γνωρίζει την ιστορία των λέξεων γνωρίζει ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητος. Μία αδιαμφισβήτητη αλήθεια, η οποία ως αξίωμα έχει διατυπωθή στην γνωστή επιγραμματική φράσι: «Η γλώσσα είναι η γενεαλογία των λαών». Η Γλώσσα. Ο έναρθρος και έλλογος λόγος. Το κύριον ανθρώπινον χαρακτηριστικόν, η ιδιότης που τόσο καθοριστικά διακρίνει, διαχωρίζει τον ομιλούντα »μέροπα» άνθρωπον από το κραυγάζον ζώον, αφού όπως ορίζει και ο Αριστοτέλης εις την Πολιτικήν, «των θηρίων εισί αδιαίρετοι αι φωναί». […]

Συγγραφέας : Τζιροπούλου – Ευσταθίου Άννα
Εκδότης : Πελασγός
Έτος έκδοσης : 2015
ISBN : 960-522-394-6
Σελίδες : 948
Σχήμα : 30×21
Κατηγορίες : Ελληνική γλώσσα – Λεξικά, Ελληνική γλώσσα, Αρχαία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 55.65 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.