Αρχαία ελληνικά γνωμικά VΙ

Περιγραφή
Η παρούσα έκδοση το κείμενο της εκδόσεως των C. Wachsmuth – o. Hense, 5 τόμοι με παράρτημα, Λειψία 1884 – 1923. Ο Ιωάννης Στοβαίος, ο οποίος καταγόταν από την πόλη της Μακεδονίας Στόβοι, στο Ανθολόγιό του συγκέντρωσε εκλεκτά χωρία από πολυάριθμους, πάνω από 450, ποιητές και πεζογράφους, οι περισσότεροι από τους οποίους συναντώνται εδώ για πρώτη και τελευταία φορά. Ο συλλέκτης, που έζησε στις αρχές του 5ου μ. Χ. αιώνα, χρησιμοποίησε και συλλογές που προϋπήρχαν ήδη , όπως είναι τα τομίδια [τομάρια] του Αριστωνύμου.
Στην παρούσα έκδοση δεν περιλαμβάνονται χωρία τα οποία είναι δυσνόητα. Τα ιδιαιτέρως εκτενή χωρία είτε παραλείπονται είτε δίδονται αποσπασματικά. Τότε υπάρχουν εντός παρενθέσεως τρεις τελείες. Ακολουθήσαμε την κατάταξη του έργου σε κεφάλαια. Έτσι, ο μικρός αυτός τόμος περιλαμβάνει επιλογή από τα εξής κεφάλαια:
Α΄: Περί αρετής
Β΄: Περί κακίας
Γ΄: Περί φρονήσεως
Δ΄: Περί αφροσύνης
Ε΄: Περί σωφροσύνης
ς΄: Περί ακολασίας
Ζ΄: Περί ανδρείας
Η΄: Περί δειλίας
Θ΄: Περί δικαιοσύνης
Ι΄: Περί αδικίας και φιλαργυρίας και πλεονεξίας
ΙΑ΄: Περί αληθείας
ΙΒ΄: Περί ψεύδους
ΙΓ΄: Περί παρρησίας
ΙΔ΄: Περί κολακείας
ΙΕ΄: Περί ασωτείας.

Συγγραφέας: Μουλακάκης Νίκος Μ.
Μεταφραστής: Μουλακάκης Νίκος Μ.
Φορέας: Μουλακάκης Νίκος Μ.
Εκδότης: Επικαιρότητα
Έτος έκδοσης: 1997
ISBN: 960-205-382-8
Σελίδες: 99
Τόμος: 6
Σχήμα: 17χ11
Κατηγορίες: Γνωμικά, Αρχαία ελληνικά
Σειρές: Αρχαία Ελληνική Κληρονομιά

Τιμή σε ιστοσελίδες: 7.35 €