Κατεβάσετε-βιβλίο.com

Αρχές και βάσεις δεδομένων για διοικητικά στελέχη

Περιγραφή
Αντικείμενο του βιβλίου “Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων για Διοικητικά Στελέχη” είναι η διαχείριση αρχείων και βάσεων δεδομένων. Στις εφαρμογές χρησιμοποιείται το πρόγραμμα MS Access, με τρόπο που δεν απαιτεί προγενέστερες γνώσεις στην πληροφορική.
Απευθύνεται σε φοιτητές, διοικητικά στελέχη, επιστήμονες και γενικά όσους θέλουν να μάθουν το αντικείμενο σε σύντομο χρόνο και χωρίς κουραστικές και τυπικές διαδικασίες εκμάθησης. Ο αναγνώστης εισάγεται στο θεματικό πεδίο μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων, με απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Σχεδόν από την αρχή θα μπορεί να σχεδιάζει, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων, θα είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα:
α) Να δημιουργεί χρήσιμα ερωτήματα (queries), με απλά και σύνθετα κριτήρια, β) Να υλοποιεί σημαντικές αναφορές (reports) καθώς και φόρμες (forms). γ) Να λαμβάνει τεκμηριωμένη πληροφόρηση και να υποστηρίζει αποφάσεις. Στις θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται επίσης η γλώσσα SQL και η κανονικοποίηση πινάκων, με τρόπο που λαμβάνει υπ’ όψη τον αναγνώστη που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία.Ο Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου είναι καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (BILab) και υπεύθυνος του Κέντρου τηλεκπαίδευσης του Ο.Π.Α. Έχει πρώτο πτυχίο στα Μαθηματικά και στη Φυσική από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1969) και Διδακτορικό τίτλο (Ph.D) από το τμήμα της Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του St. Andrews της Σκωτίας (1979).
Έχει διδάξει σε πολλά προπτυχιακά προγράμματα θέματα πληροφορικής και επιχειρηματικής πληροφορικής, όπως στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στο τμήμα Πληροφορικής του Ο.Π.Α. και σε πολλά σεμινάρια για οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πριν γίνει μέλος ΔΕΠ του Ο.Π.Α., είχε διατελέσει για αρκετά χρόνια σύμβουλος ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικής πληροφορικής. Παλαιότερα εργάσθηκε ως αναλυτής συστημάτων, με συμμετοχή σε πολλά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους αναφέρονται σε ποικίλες περιοχές εφαρμογών της πληροφορικής, όπως: “Επιχειρηματική Πληροφορική”, “Πληροφοριακά Συστήματα”, “Μαζική Εξατομίκευση”, “Ασαφής Λογική”, “Ηλεκτρονικό Εμπόριο”, “Τηλεκπαίδευση” και άλλα. Είναι επίσης συγγραφέας πάνω από είκοσι διδακτικών βιβλίων στον τομέα του, μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα εξής: “Στοιχεία Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων”, “Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων για Επιχειρηματικά Στελέχη”, “Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων”, “Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS-Excel”, “Προγραμματισμός με τη γλώσσα Visual Basic”, “Στοιχεία Μετάδοσης Δεδομένων Δικτύων Υπολογιστικών Συστημάτων”, “Διαχείριση Λογισμικού Υποστήριξης Διοικητικών Αναγκών”.

Συγγραφέας: Παπαθανασίου Ελευθέριος Α.
Εκδότης: Γκιούρδας Β.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-387-813-8
Σελίδες: 472
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Βάσεις δεδομένων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 23.94 €

Exit mobile version