Ανθολόγησις λεκτικών ριζών της σανσκριτικής γλώσσης

Περιγραφή

Το ανά χείρας πόνημα, περιέχει συλλογήν σπερματικών λεξικών ριζών της Σανσκριτικής γλώσσης, με στοιχειώδη απόδοσιν εις την Ελληνικήν, συνακολουθουμένων από των εκπορευομένων εξ αυτών, ρηματικών χρόνων, μορφών, εγκλίσεων, μετοχών και άλλων ρηματικών τύπων. Αποτελεί καρπόν αναζητήσεως και ερεύνης, εις συγγράμματα διεθνώς καταξιωμένων μελετητών της Σανσκριτικής γλώσσης, δοθέντα κυρίως, περί τα τέλη του 19ου και αρχάς του 20ού αιώνος. Ο συντάκτης δεν διεκδικεί δια της εκδόσεως του έργου δάφνας φιλολόγου ή γλωσσολόγου, δεδομένης της θετικής του παιδείας, αλλά σκοπόν έχει να θέση μικρόν λίθον εις την γεφύρωσιν Ελληνικής και Σανσκριτικής και να συνδράμη τους μελλοντικούς μελετητάς των σχέσεων των δύο γλωσσών και τους επιδόξους μεταφραστάς Σανσκριτικών κειμένων εις την Ελληνικήν. Το παρόν πόνημα απευθύνεται εις έχοντας ήδη, γνώσιν τινά της Σανσκριτικής, και ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνει βοηθητικήν εισαγωγήν στοιχείων της.

Συγγραφέας: Σαμοθράκης Γεώργιος Α.
Εκδότης: Αρμός
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-527-855-7
Σελίδες: 480
Σχήμα: 24×17
Κατηγορίες: Αραβική γλώσσα – Λεξικά

Τιμή σε ιστοσελίδες: 20.72 €