Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων

Περιγραφή

Υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις άρθρο 20 Ν.2065/1992
– Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων χρόνος αναπροσαρμογής άρθρο 21 Ν.2065/1992
– Αξία που υπόκειται σε αναπροσαρμογή άρθρο 22 Ν.2065/1992
– Εμφάνιση κεφαλαιοποίηση υπεραξίας άρθρο 23 Ν.2065/1992
– Φορολογία υπεραξίας άρθρο 24 Ν.2065/1992
– Δήλωση υπεραξίας καταβολή φόρου άρθρο 25 & 26 Ν.2065/1992
– Εκπτώσεις αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας άρθρο 27 Ν.2065/1992
– Οι επιδράσεις της αναπροσαρμογής των ακινήτων στα πιστοποιητικά ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
– Αποτίμηση και αναπροσαρμογή της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων βάσει των Δ.Λ.Π.
– Προσάρτημα: Κωδικοποίηση Ν.2065 άρθρο 20 έως 27. Αποφάσεις και εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών
– Η νομοθεσία για την προαιρετική αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων
– Αναπροσαρμογή αξίας πλοίων
– Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Δ.Λ.Π.

Συγγραφέας: Γεώργιος Στ. Αληφαντής
Εκδότης: Πάμισος
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-6780-95-0
Σελίδες:
Κατηγορίες: Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 35.60 €