Ακριβές και φθηνές μετοχές

Περιγραφή
Οι Χρηματιστηριακές Αγορές είναι το κατεξοχήν πεδίο, όπου οι Τεχνικές Γνώσεις και οι Πρακτικές Μέθοδοι διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στις αγοραπωλησίες Χρηματιστηριακών Τίτλων και ιδίως των Μετοχών.
Το βιβλίο με πρακτικό και εύληπτο τρόπο αναδεικνύει τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές των Χρηματιστηριακών Τίτλων και στη συνέχεια, με πολλά παραδείγματα και αναλυτικούς πίνακες, αναπτύσσει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και πρακτικές μεθόδους που οφείλει να κατέχει ο επενδυτής, για να προβαίνει κάθε φορά, όσο αυτό είναι δυνατόν, σε επωφελείς χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Με αυτό τον τρόπο αποτελεί ένα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για τους χρήστες αποταμιευτές – μικροεπενδυτές, καθώς και τους Σπουδαστές, για την κατανόηση πρακτικά των κανόνων λειτουργίας των Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών και των διαφόρων Τεχνικών και Μεθόδων διαπραγμάτευσης, των πολυάριθμων και πάσης φύσεως και μορφής κυκλοφορούντων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Μετοχές, προμέτοχα, ομολογίες, ομόλογα, χρηματιστηριακά παράγωγα, κ.λ.π).
Ο Λάζαρος Καρμανιόλας γεννήθηκε στην Πρέβεζα και είναι διπλωματούχος της Α.Σ.Ο.Ε. & Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοικητική των Επιχειρήσεων.
Εργάστηκε διαδοχικά, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Εθνική Τράπεζα, στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών ως Δ. Ορκωτός Λογιστής, στον Οργανισμό Βιομηχανικής Αναπτύξεως ως ανώτερο στέλεχος και στην Ε.Τ.Β.Α. Bank A.E. ως διευθυντής. Διετέλεσε επίσης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος βιομηχανικής μονάδας, προϊστάμενος διευθύνσεως εποπτείας μεγάλης βιομηχανικής περιοχής και επί σειρά ετών οικονομικός σύμβολος σε πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Έχει εκδώσει τα υποδείγματα “Πρόγραμμα Δράσεως και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων” και “Μελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Βιομηχανικής Μονάδος” και κατά διαστήματα έγραψε άρθρα στον ημερήσιο τύπο.

Συγγραφέας: Καρμανιόλας Λάζαρος Ι.
Εκδότης: Σμπίλιας
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-255-232-8
Σελίδες: 481
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Χρηματιστήριο Αξιών, Χρηματοοικονομική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 26.98 €